Kardinal Burke om Vatileaks och liturgi

Prefekten för Vatikanens högsta domstol beskrev läckandet av konfidentiella dokument i Vatikanen som ”ett allvarligt brott”, och sade att alla inblandade måste identifieras och ”erfara en lämplig straffpåföjd”.

Kardinal Raymond L. Burke, prefekt för Signatura apostolica (den högsta domstolen), sade att sekretessen runt påven Benedictus XVI:s korrespondens måste respekteras för att påven skall ha möjlighet att utföra sitt arbete i kyrkans tjänst.

”Det är inte fråga om att dölja något, det handlar om att respektera integriteten”, sade kardinalen till reportrar efter sitt tal vid den femte Fota International Liturgy Conference. Han tillade att han blev bestört över att höra vad som hade hänt i skandalen, som i italiensk press snart började kallas ”VatiLeaks”.

I sitt tal på den sista dagen av konferensen, med temat ”Celebrating the Eucharist: Sacrifice and Communion”, talade kardinal Burke om eukaristin som ”offer” i den kyrkorättsliga historien. Kardinalen nämnde särskilt paragraf 818 i den kanoniska lagen, som garanterar att en präst inte firar mässan med sina egna formuleringar, böner eller predikar enligt sin egen uppfattning.

På frågan om en präst i stiftet Belleville, Illinois, som i juni som fick lämna sin prästtjänst efter det att han ändrade texterna i liturgin för att göra den ”mer meningsfull”, förklarade kardinal Burke att varje präst som tar sig sådana friheter skulle först ha givits en varning av sin biskop. Endast om prästen envisades, förklarade han, skulle det få påföljder.

”Prästen är liturgins tjänare. Kristus har gett den heliga liturgin till sin kyrka och prästen utför riten. Han är inte huvudpersonen”, sade kardinal Burke och tillade att: ”Det är helt uteslutet att prästen gör ändringar för att göra liturgin mer intressant, eller att han försöker göra liturgin bättre.”

Kardinal Burke varnade också för överdriven användning av koncelebration i liturgin och krävde att praxis ses över där det sker ofta. Han sade att överdriven användning av koncelebration kan resultera i att präster glömma fullheten av sitt ämbete och förståelsen av eukaristin som ett offer.

Efter sitt föredrag intervjuades kardinalen av Catholic News Service om de amerikanska biskoparnas ”fortnight for freedom”, kampanjen för att bemöta Obamas hälsovårdreform, som biskoparna menar är ett brott mot religionsfriheten. Kardinal Burke kritiserade regeringens reform och politik som, enligt honom, syftade till att förminska samvets- och religionsfriheten.

”Tanken bakom detta är att religionen inte har något att göra med det offentliga livet och att i din kyrka eller kapell kan du tro som du vill, men det skall inte ha något att göra med ditt offentliga liv”, sade han.

Kardinal Burke menar att ett sådant tänkande är ”i strid med” den kristna förståelsen av samvetet. Han betonade att den heliga liturgin, som var konferensens fokus, har en direkt inverkan på formandet av katolikers samveten, och som en följd av detta, har en direkt inverkan på deras offentliga liv.

Berömmandes de amerikanska biskoparna för deras ställningstagande i frågan om hälsovårdsreformen, som nyligen klubbades igenom av den amerikanska högsta domstolen, sade kardinalen att han ”bad för dem att de kommer att fortsätta, även om det innebär förföljelse”.

Han sade att vad biskoparna försöker uppnå är att ”beskydda USA från en slags totalitarism där staten bestämmer vad folk ska tänka och göra”.

CNS/Sarah MacDonald 2012-07-09