Tagged 'religionsfriheten'

EU:s biskopskommission välkomnar riktlinjer för religionsfrihet

EU:s biskopskommission COMECE välkomnar unionens riktlinjer till skydd för den världsvida religionsfriheten. Ett sådant dokument är helt nödvändigt med hänsyn till det tilltagande och systematiska våldet mot annorledes troende genom icke-statliga aktörer och regeringar, förklarade COMECE i tisdags i Bryssel….

Kardinal Burke om Vatileaks och liturgi

Prefekten för Vatikanens högsta domstol beskrev läckandet av konfidentiella dokument i Vatikanen som ”ett allvarligt brott”, och sade att alla inblandade måste identifieras och ”erfara en lämplig straffpåföjd”. Kardinal Raymond L. Burke, prefekt för Signatura apostolica (den högsta domstolen), sade…