EU:s biskopskommission välkomnar riktlinjer för religionsfrihet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

EU:s biskopskommission COMECE välkomnar unionens riktlinjer till skydd för den världsvida religionsfriheten. Ett sådant dokument är helt nödvändigt med hänsyn till det tilltagande och systematiska våldet mot annorledes troende genom icke-statliga aktörer och regeringar, förklarade COMECE i tisdags i Bryssel. Med de nya riktlinjerna fick framför allt ambassadpersonal i länder som inte ingår i internationella unioner (tyska: Drittländer) nyttiga verktyg till temat religion i utlandet.

EU-biskoparna beklagade samtidigt bristande precision och klarhet på några ställen. EU måste klarare visa, att det inte endast gäller skyddet av enskilda troende utan också måste gälla den kollektiva religionsfriheten, alltså hela gemenskaper. Också föräldrarnas omfattande rättighet gällande barnuppfostran med hänsyn till religion och tro måste tydligare erkännas.

EU:s utrikesministrar enade sig i måndags om en gemensam definition av religion- och samvetsfrihet och om ”lämpliga, konsistenta och sammanhängande” medel till deras skydd. Dokumentet förbereddes under månader på den diplomatiska nivån; det tillhör knappt hundra planerade aktioner från EU för en strategisk europeisk ram till skydd för mänskliga rättigheter och demokrati. Enligt EU var förebilder jämförbara dokument mot dödsstraff och tortyr eller till skydd för barnens rättigheter. Målet är att göra religionsfrihet till en kärnpunkt i den europeiska diplomatin.

Kathpress 2013-06-25

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

EU:s biskopskommission COMECE välkomnar unionens riktlinjer till skydd för den världsvida religionsfriheten. Ett sådant dokument är helt nödvändigt med hänsyn till det tilltagande och systematiska våldet mot annorledes troende genom icke-statliga aktörer och regeringar, förklarade COMECE i tisdags i Bryssel. Med de nya riktlinjerna fick framför allt ambassadpersonal i länder som inte ingår i internationella unioner (tyska: Drittländer) nyttiga verktyg till temat religion i utlandet.

EU-biskoparna beklagade samtidigt bristande precision och klarhet på några ställen. EU måste klarare visa, att det inte endast gäller skyddet av enskilda troende utan också måste gälla den kollektiva religionsfriheten, alltså hela gemenskaper. Också föräldrarnas omfattande rättighet gällande barnuppfostran med hänsyn till religion och tro måste tydligare erkännas.

EU:s utrikesministrar enade sig i måndags om en gemensam definition av religion- och samvetsfrihet och om ”lämpliga, konsistenta och sammanhängande” medel till deras skydd. Dokumentet förbereddes under månader på den diplomatiska nivån; det tillhör knappt hundra planerade aktioner från EU för en strategisk europeisk ram till skydd för mänskliga rättigheter och demokrati. Enligt EU var förebilder jämförbara dokument mot dödsstraff och tortyr eller till skydd för barnens rättigheter. Målet är att göra religionsfrihet till en kärnpunkt i den europeiska diplomatin.

Kathpress 2013-06-25