Präster kan tvingas bryta sin tystnadsplikt i Australien

Den absoluta tystnadsplikten som råder för präster i biktsammanhang kan komma att bli omkullkastad i ett nytt lagförslag i delstaten Victoria, Australien.

I förslaget skulle präster förpliktas att anmäla brott som sagts till dem i biktens sakrament, enligt ett förslag inför utredning. Men prästerskapet har reagerat och låtit förstå att de inte kommer att avslöja bikthemligheter. Prästen och advokaten Frank Brennan säger att en sådan lag hotar religionsfriheten. ”Om en parlamentarisk utredning skulle rekommendera en lag som säger att präster var tvungna att avslöja något de fått veta i bikten skulle det vara ett allvarligt angrepp på rätten till religionsfrihet”. Brennan säger vidare att ”Jag är en av de präster som, om en sådan lag antogs, skulle bryta mot den, och om nödvändigt ta fängelsestraff för det”.

Grundaren och samordnaren för The Melbourne Victims Collective, Helen Last välkomna förslaget, ”Jag tycker det är bra och jag tycker det är mycket viktigt”.

The Melbourne Victims Collective arbetar med personer som på olika sätt fallit offer för övergrepp av enskilda präster.

Läs hela artikeln på news.com.au