Tagged 'bikt'

USA-domstol upprätthåller bikthemligheten

En delstatlig appellationsdomstol i den amerikanska delstaten Louisiana har i ett nytt utslag bekräftat att lagen och rättssystemet inte får tvinga katolska präster att bryta mot bikthemligheten. Enligt en nyhet i en lokal tv-station, vilken återrapporterats av den engelskspråkiga katolska…

Bikthemligheten bekräftas i domstolsutslag i USA

Lagen får inte tvinga katolska präster att bryta mot bikthemligheten, konstaterade en distriktsdomare i den amerikanska delstaten Louisiana i en dom förra veckan. Distriktsdomare Mike Caldwell konstaterade att en delstatlig lag som kräver att präster anmäler till myndigheterna när de…

Tvist om bikthemlighet på Irland

På Irland pågår för närvarande en intensiv debatt om tystnadsplikten för präster som tar emot bikt. En präst får under inga omständigheter avslöja biktens innehåll. Absolut tystnadsplikt gäller (Katolska kyrkans katekes, nr 1467). I samband med uppdagandet av pedofilskandaler under…