USA-domstol upprätthåller bikthemligheten

ConfesionarioEn delstatlig appellationsdomstol i den amerikanska delstaten Louisiana har i ett nytt utslag bekräftat att lagen och rättssystemet inte får tvinga katolska präster att bryta mot bikthemligheten. Enligt en nyhet i en lokal tv-station, vilken återrapporterats av den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA, kom utslaget i slutet av juli i ett fall som involverade en fader Jeff Bayh som hade stämts av en kvinna som hävdat att hon som minderårig i bikt 2008 berättade att hon blivit sexuellt utnyttjad av en församlingsmedlem.

Kvinnan är i dag i 20-årsåldern. Hon och hennes familj har stämt fader Bayh och det katolska stiftet i Baton Rouge i Louisiana för skador från försummelse genom att, som de hävdar, tillåta övergreppen från församlingsmedlemmen, som avled 2009, fortgå. Stämningen menar att fader Bayh skulle ha brutit bikthemligheten och för myndigheterna rapporterat kvinnans anklagelse mot församlingsmedlemmen.

Enligt den katolska kyrkorätten får präster under inga omständigheter, vad det än gäller, röja vad som har blivit sagt under bikt. Präster som gör det blir automatiskt exkommunicerade och kan inte fortsätta sin verksamhet.

Delstaten Louisianas lag kräver att präster och religiösa ämbetsbärare rapporterar fall av sexuella övergrepp, och även om den i en formulering på ett ställe undantar sådana anklagelser som framförs i samband med ”konfidentiell religiös kommunikation såsom bikt” från denna rapporteringsskyldighet, säger formuleringen i en annan lag att rapportering är obligatorisk ”oaktat krav från priviligierad kommunikation”.

En lägre domstol hade tidigare öppnat för att prästen skulle kunna komma att förhöras om vad han hade hört i bikten. Delstatens högsta domstol skickade då fallet först till en distriktsdomare och därefter till appellationsdomstolen med uppgift att utröna huruvida prästen kan antas ha haft en skyldighet att rapportera vad han hade hört. Distriktsdomaren fastslog i februari i år att lagen inte får tolkas så att präster är civilrättsligt skyldiga att avslöja bikthemligheter, och nu bekräftade alltså appellationsdomstolen att bikthemligheten måste ses som absolut av både lagstiftare och rättssystem.

Biskop Robert Muench av Baton Rouge sade i ett uttalande efter domen att den var en viktig bekräftelse av den amerikanska konstitutionens skydd för religionsfriheten.

Catholic News Agency, 2016-08-04