Amerikansk UD-rapport: Blasfemilagar ett ”dödligt hot”

Ett av de största hoten mot den globala religionsfriheten utgörs av blasfemilagar, säger det amerikanska utrikesdepartementet i sin årliga rapport om religionsfriheten i världen, vilken publicerades i onsdags.

”I år vill jag understryka hotet från, och den ibland dödliga effekten av, lagar mot blasfemi och apostasi [avfall från en religiös tro – övers. anm.] på flera håll i världen, liksom från lagar med syftet att skydda religiösa känslor mot förtal”, sade den särskilde amerikanske ambassadören för internationell religionsfrihet, David Saperstein, vid presentationen av den rapport om religionsfrihetens status i världen vilken det amerikanska utrikesdepartementet publicerar varje år sedan 1998. Rapporten dokumenterar situationen i 200 länder och regioner, och fokuserar både på övergrepp mot och åtgärder för att skydda religionsfriheten. Syftet är, som biträdande utrikesminister Antony Blinken sade vid presentationen, att ”informera, uppmuntra och slutligen övertyga” eftersom ”varje land har en skyldighet att respektera religions- och samvetsfriheten”, då det gör samhället ”starkare, rikare, säkrare och mer stabilt när medborgarna fullt åtnjuter vad de har rätt till”.

Den nu presenterade rapporten avser år 2015 och betonar särskilt hur blasfemilagar hotar de medborgerliga rättigheterna. De är särskilt skadliga eftersom de i värsta fall föreskriver dödsstraff utan krav på bevis eller rättegång. På så sätt har de en ”dödlig effekt”, förklarade ambassadör Saperstein, eftersom de uppmuntrar till helt straffria mobbeteenden mot religiösa minoriteter eller till att statliga myndigheter får laglig rätt att slå ner på utövande av religion som inte är majoritetens.

I ungefär en fjärdedel av de undersökta länderna råder blasfemilagar eller legala förbud mot byte av religion från stats- eller majoritetsreligionen till någon annan eller till ingen organiserad tro alls. Pakistan uppvisar världens högsta antal officiella domar mot blasfemi. Mest uppmärksammat är fallet med Asia Bibi, en fembarnsmor som av en granne anklagades för att ha förolämpat islams profet Muhammed. Hon dömdes till döden 2010 och sitter fortfarande i dödscell.

Iran avrättar systematiskt samvetsfångar för deras tro. Minst 20 personer åtalades och avrättades förra året för ”fiendskap mot Gud” och nära 400 anhängare av minoritetsreligioner sitter fängslade, vilket också inkluderar shiamuslimska ledare som kritiserat den shiamuslimska diktaturen.

I Saudiarabien tillämpas långa fängelsestraff och prygel för blasfemianklagelser, helt utan formella domstolsförhandlingar. Rapporten framhåller särskilt fallet med den palestinskättade poeten Ashraf Fayadh som arresterades 2013 och sedan dömdes till döden för att ha fällt ”nedsättande omdömen om islam”. Han hade tidigare dömts till åtta års fängelse och 800 piskrapp.

Rapporten pekar också på de illdåd som begås mot religiösa minoriteter av ”icke-statliga aktörer” som terrorgrupperna Boko Haram och IS. I mars år konstaterade det amerikanska utrikesdepartementet att IS begår folkmord mot religiösa minoritetsgrupper som kristna, yazidier och shiamuslimer inom sitt territorium. Vid onsdagens presentation påpekade biträdande utrikesminister Blinken att ”det är viktigt att dessa brott får ett namn, men vårt mål är att stoppa dem”.

Men det finns också hoppfulla tecken när det gäller religionsfrihetens status i världen, slår rapporten fast, och noterar bland annat att Island har avskaffat sin 75 år gamla blasfemilag. När synagogor hotades med våld i Norge, Sverige och Danmark samlades ungdomar av olika religiös åskådning utanför byggnaderna för att fysiskt skydda dem. Och muslimer i Frankrike visade sin solidaritet med katoliker genom att närvara vid begravningsmässan för den 84-årige fader Jacques Hamel som dödades av två IS-terrorister i sin kyrka i Rouen. Rapporten lyfter också fram den så kallade Marrakesh-deklarationen från hundratals muslimska religiösa ledare som uppmanar till bättre skydd av religiösa minoriteter i de muslimska länderna.

Catholic News Agency, 2016-08-10