Tagged 'koncelebration'

Kardinal Burke om Vatileaks och liturgi

Prefekten för Vatikanens högsta domstol beskrev läckandet av konfidentiella dokument i Vatikanen som ”ett allvarligt brott”, och sade att alla inblandade måste identifieras och ”erfara en lämplig straffpåföjd”. Kardinal Raymond L. Burke, prefekt för Signatura apostolica (den högsta domstolen), sade…