Egyptens president Mursi möter kyrkliga representanter

Egyptens nyvalde president Mohammed Mursi mötte representanter för den katolska kyrkan under onsdagen i Kario. Enligt de katolska biskoparnas talesperson, pater Antoine Rafic Greiche, försäkrade Mursi att han beredd på en gemensam ansträngning för att lösa problemen för de kristna i landet. Efter mötet – som hade ägt rum på Mursis begäran – sade Greiche till nyhetsbyrån Asianews, att ”det finns goda tecken på en framtid för de kristna i Egypten.

Greiche meddelade också att Mursi bekräftade att man överväger att utnämna en koptisk kristen, eventuellt en kvinnlig sådan, till vicepresident. Talespersonen såg detta som ett möjligt ”genombrott för landet”. En förutsättning för detta är dock, att vicepresidenten får äkta politisk makt, annars framstår utnämningen bara som skönmålning.

Mursi, som officiellt tillräder den 30 juni, tog redan i går, tisdag, emot en officiell delegation från den koptisk-ortodoxa kyrkan. Detta enligt egyptiska medier.

Kathpress 2012-06-27