Brittiska Caritas kritiserar planerad ändring av socialhjälp

Brittiska Caritas är ”ytterst bekymrat” över de av premiärminister David Cameron föreslagna ändringarna i socialsystemet. Caritas Social Action Network (CSAN) betonade i tisdags i London att det redan i mars hade skett ändringar, som ännu inte till fullo hade omsatts i praktiken. Ännu är det alldeles för tidigt att se vilken effekt denna ändring kommer att få. Cameron hade enligt uppgifter i massmedier i måndags föreslagit tillsammans 17 reformer för att kunna sänka utgifterna för socialhjälp.

Caritas kritiserar särskilt förslaget att dra ner på barnbidraget till ensamstående mödrar, när dessa har tre eller flera barn. Att finansiellt stödja barn är nödvändigt för att säkra deras grundläggande försörjning. Att införa inskränkningar på grundval av familjens storlek kommer att gå ut över barn i stora familjer, varnade Caritas.

Hjälporganisationen vänder sig också mot förslaget att stryka bostadsbidraget för personer under 25 år. En stor del av dem som får bostadsbidrag har dåligt betalda arbeten eller är arbetssökande. Några är för sjuka för att arbeta. Det finns många omständigheter, då det är inte är någon möjlig lösning att flytta tillbaka till föräldrahemmet. Några kan på så sätt löpa risken att mista tak över huvudet.

Kathpress 2012-06-26