Trögt i förhandlingarna mellan Vatikanen och SSPX

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

 

Ledande kretsar inom det lefebvrianska Piusbrödraskapet (SSPX) verkar nu göra bedömningen att det knappast är aktuellt med någon försoning mellan SSPX och Vatikanen. För några dagar sedan publicerades på internet ett internt dokument av SSPX:s generalsekreterare Christian Thouvenot, där denne skriver att ledaren för SSPX, biskop Bernard Fellay, inte är beredd att skriva under Vatikanens förslag till överenskommelse mellan SSPX och Rom.

Formuleringarna i överenskommelsen – en så kallad läromässig praeambel med betingelserna för en möjlig försoning – har successivt ändrats under förhandlingarnas gång. Den nu aktuella versionen av praeambeln har godkänts av påven Benedictus XVI efter att han i maj inhämtat synpunkter på texten från en rad kardinaler och biskopar. Den nya versionen överlämnades till Bernard Fellay vid ett möte i Vatikanen för knappt två veckor sedan, den 13 juni. Det är alltså denna nya version av texten som tycks vara oacceptabel för SSPX:s ledning. SSPX håller sitt generalkapitel den 7–14 juli och då kommer ledarna för de olika delarna av rörelsen att diskutera hur man ska ställa sig till Vatikanens förslag. Sedan är det Fellay som ska besluta om gruppens ställningstagande och meddela beslutet till Vatikanen.

Thouvenot skriver i sitt brev att påven personligen verkar ha varit beredd att acceptera en version av praeambeln som Fellay skickade in till Vatikanen i april. Men efter överläggningar i Vatikanen under maj månad överlämnade Troskongregationens chef kardinal William Levada till Bernard Fellay den 13 juni en ny version av texten som på ett tydligt sätt skärper upp betingelserna för en möjlig försoning. Det gör att den nu aktuella texten är ”entydigt oacceptabel” för SSPX, skriver Thouvenot. Han skriver också att Fellay omgående meddelat kardinal Levada att de nya betingelserna är oacceptabla för SSPX.

Kathpress 2012-06-26

Samtidigt offentliggjordes idag att den amerikanske kurieärkebiskopen och dominikanen Joseph Augustine Di Noia utnämnts till vicepresident i kommissionen „Ecclesia Dei“, som har hand om Vatikanens kontakter med Piusbrödraskapet. Som särskilt uppdrag får han också att se till att relationerna med Piusbrödraskapet inte inverkar menligt på Vatikanens realtioner till de judiska trosbekännarna.

Vatikanradion 2012-06-26

 

Ytterligare information på franska och tyska:

https://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Rome/La-Fraternite-Saint-Pie-X-juge-clairement-inacceptable-le-texte-propose-par-Rome-_NP_-2012-06-26-823442

https://www.radiovaticana.org/ted/articolo.asp?c=599784

https://www.kathweb.at/site/nachrichten/database/47773.html

https://kipa-apic.ch/index.php?pw=&na=0,0,0,0,d&ki=233032

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

 

Ledande kretsar inom det lefebvrianska Piusbrödraskapet (SSPX) verkar nu göra bedömningen att det knappast är aktuellt med någon försoning mellan SSPX och Vatikanen. För några dagar sedan publicerades på internet ett internt dokument av SSPX:s generalsekreterare Christian Thouvenot, där denne skriver att ledaren för SSPX, biskop Bernard Fellay, inte är beredd att skriva under Vatikanens förslag till överenskommelse mellan SSPX och Rom.

Formuleringarna i överenskommelsen – en så kallad läromässig praeambel med betingelserna för en möjlig försoning – har successivt ändrats under förhandlingarnas gång. Den nu aktuella versionen av praeambeln har godkänts av påven Benedictus XVI efter att han i maj inhämtat synpunkter på texten från en rad kardinaler och biskopar. Den nya versionen överlämnades till Bernard Fellay vid ett möte i Vatikanen för knappt två veckor sedan, den 13 juni. Det är alltså denna nya version av texten som tycks vara oacceptabel för SSPX:s ledning. SSPX håller sitt generalkapitel den 7–14 juli och då kommer ledarna för de olika delarna av rörelsen att diskutera hur man ska ställa sig till Vatikanens förslag. Sedan är det Fellay som ska besluta om gruppens ställningstagande och meddela beslutet till Vatikanen.

Thouvenot skriver i sitt brev att påven personligen verkar ha varit beredd att acceptera en version av praeambeln som Fellay skickade in till Vatikanen i april. Men efter överläggningar i Vatikanen under maj månad överlämnade Troskongregationens chef kardinal William Levada till Bernard Fellay den 13 juni en ny version av texten som på ett tydligt sätt skärper upp betingelserna för en möjlig försoning. Det gör att den nu aktuella texten är ”entydigt oacceptabel” för SSPX, skriver Thouvenot. Han skriver också att Fellay omgående meddelat kardinal Levada att de nya betingelserna är oacceptabla för SSPX.

Kathpress 2012-06-26

Samtidigt offentliggjordes idag att den amerikanske kurieärkebiskopen och dominikanen Joseph Augustine Di Noia utnämnts till vicepresident i kommissionen „Ecclesia Dei“, som har hand om Vatikanens kontakter med Piusbrödraskapet. Som särskilt uppdrag får han också att se till att relationerna med Piusbrödraskapet inte inverkar menligt på Vatikanens realtioner till de judiska trosbekännarna.

Vatikanradion 2012-06-26

 

Ytterligare information på franska och tyska:

https://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Rome/La-Fraternite-Saint-Pie-X-juge-clairement-inacceptable-le-texte-propose-par-Rome-_NP_-2012-06-26-823442

https://www.radiovaticana.org/ted/articolo.asp?c=599784

https://www.kathweb.at/site/nachrichten/database/47773.html

https://kipa-apic.ch/index.php?pw=&na=0,0,0,0,d&ki=233032