SSPX

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Wienerteologen Jan-Heiner Tuck har förnyat sin kritik av en reell försoning med det traditionalistiska Piusbrödraskapet, SSPX. ”En försoning under devisen om pastoral barmhärtighet får inte dölja de bestående läroskillnader som...
av ULF JONSSON   Sveriges television sänder i kväll, onsdag den 5 april, det första av två tv-program gjorda av Uppdrag granskning om sexuella övergrepp mot barn inom SSPX, en ultrakonservativ...
Uppdrag granskning har i kväll ett program om sexuella övergrepp inom Piusbrödraskapet SSPX. Programmet sänds i Sveriges Television, kanal 1, kl. 20.00 (se länk här). Trailer och bakgrundsinformation inför programmet finns här...
Katolska kyrkan kommer inte vackla i dess erkännande av judendomen, ett erkännande som uttrycktes vid Andra Vatikankonciliet (1962–1965). Det lovade nyligen chefen för Påvliga kommissionen för religiösa förbindelser med judarna, kardinal...
Det traditionalistiska Piusbrdraskapet (SSPX), som har varit involverade i försoningssamtal med Rom, har nu uteslutit den förintelseförnekande biskopen Richard Williamson. Enligt kommunikén som publicerades från SSPX högkvarter i Schweiz i...
Den tyske fundamentalteologen Johann Baptist Metz anser att en ”nyalfabetisering av vårt religiösa språk” är nödvändig. En nyevangelisering måste föregås av en sådan nyalfabetisering, sade Metz under veckoslutet i den tyska...
Under de senaste veckorna har flera ledande personer inom Piusbrödraskapet (SSPX) – däribland ledaren för det tyska distriktet av SSPX Franz Schmidberger – i offentliga uttalanden gjort klart att samtalen...
Den växande populariteten att gå till mässan i den extraordinarie riten kan vara en av de mer överraskande kulturella utvecklingarna under de senaste åren, även om det har gått obemärkt...
Den schweiziske kuriekardinalen Kurt Koch, som är chef för det Påvliga rådet för kristen enhet, kommenterade i en intervju med den katolska nyhetsbyrån Kathpress i tisdags den fortsatta betydelsen av...
På frågan om hur han kommer att hantera de mest kontroversiella frågorna som han ärvt, sade den nye chefen för Troskongregationen, ärkebiskop Gerhard L. Müller, att: ”för kyrkans framtid är det...
Ett knappt fyrtiotal ledande personer inom det traditionalistiska Piusbrödraskapet (SSPX) var den 9 – 14 juli församlade till överläggningar i ett så kallat generalkapitel i rörelsens moderhus i Econe i...
Varje år vid denna tid, ägnar sig de flesta amerikanska journalister som granskar juridik åt att gå igenom vad Högsta domstolen beslutat i ett försök att identifiera trender och teman...