Vatikanen understryker sin aktning för judendomen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska kyrkan kommer inte vackla i dess erkännande av judendomen, ett erkännande som uttrycktes vid Andra Vatikankonciliet (1962–1965). Det lovade nyligen chefen för Påvliga kommissionen för religiösa förbindelser med judarna, kardinal Kurt Koch. Han sade att Andra Vatikankonciliets skrivelse Nostra Aetate förblir ”ett grundläggande dokument”, ett Magna Charta för kyrkans relation till judendomen.

Kardinal Koch sade att Vatikanens nuvarande försök att få utbrytargruppen Society of St Pius X (SSPX) tillbaka till katolska kyrkans fulla gemenskap inte på något sätt innebär att kyrkan skulle tolerera de antisemitiska åsikter som vissa av SSPX medlemmar ger uttryck för.

Många judar ”fruktar att en eventuell återintegrering av SSPX – och dess präster och lekmän med anti-judiska tendenser som i grunden förkastar Nostra Aetate – innebär att den katolska kyrkan ger en ny inriktning för sin dialog med judendomen”, enligt kardinal Koch.

The Tablet 2012-11-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska kyrkan kommer inte vackla i dess erkännande av judendomen, ett erkännande som uttrycktes vid Andra Vatikankonciliet (1962–1965). Det lovade nyligen chefen för Påvliga kommissionen för religiösa förbindelser med judarna, kardinal Kurt Koch. Han sade att Andra Vatikankonciliets skrivelse Nostra Aetate förblir ”ett grundläggande dokument”, ett Magna Charta för kyrkans relation till judendomen.

Kardinal Koch sade att Vatikanens nuvarande försök att få utbrytargruppen Society of St Pius X (SSPX) tillbaka till katolska kyrkans fulla gemenskap inte på något sätt innebär att kyrkan skulle tolerera de antisemitiska åsikter som vissa av SSPX medlemmar ger uttryck för.

Många judar ”fruktar att en eventuell återintegrering av SSPX – och dess präster och lekmän med anti-judiska tendenser som i grunden förkastar Nostra Aetate – innebär att den katolska kyrkan ger en ny inriktning för sin dialog med judendomen”, enligt kardinal Koch.

The Tablet 2012-11-16