Pris till amerikanska ordenssystrar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Herbert Haags pris för frihet i kyrkan“ tilldelas 2013 de amerikanska ordenssystrarna och deras paraplyorganisation ”Leadership Conference of Women Religious” (LCWR). Detta meddelar Herbert Haags stiftelse i torsdags i en presskommuniké. I motivering sägs att de ca 46 000 nunnorna i USA förtjänar ”stor respekt” för sin ståndaktighet och ”frimodiga hållning” inför de åtgärder, som vidtagits mot dem av den romerska troskongregationen. Ordenssystrarna och LCWR stod ”i orkanens centrum”, men förblev likväl ”hårdnackat trogna det kristna budskapet”. På så sätt kommer de att ”förnya kyrkan och öppna den för framtiden”.

Troskongregationen tillkännagav den 18 april ett beslut där man kritiserar ledningen för paraplyorganisationen för att där ”härskade vissa radikala feministiska tankegångar, som inte är förenliga med den katolska tron”. Vidare avviker ordenssystrarna från kyrkans sexuallära; man kritiserar också deras inställning till frågor om skyddande av liv, dödshjälp, vigning av kvinnor till kyrkliga ämbeten och homosexualitet. Många utsagor talar om ”vittgående avvikelser från den katolska läran”.

Rom lovordar visserligen mycket av ordenssystrarnas arbete, men tillkännager samtidigt att man skall genomföra en vittomfattande reform av organisationen. LCWR framhöll att beskyllningarna mot dem var ogrundade och kritiserade Vatikanen för bristande öppenhet.

I juni kom det till stånd ett första ut meningsutbyte mellan presidenten för LCWR, Pat Farell, och den dåvarande prefekten för troskongregationen, kardinal William Levada. Nyligen meddelade organisationen att man skulle ytterligare förbättra relationen genom direkta samtal med ärkebiskop James Peter Sartain från Seattle. Denne hade förordnats av Vatikanen att hålla uppsikt över ledningskonferensen.

Herbert Haags stiftelse grundades 1985 och har sitt säte i Luzern. Den har fått sitt namn efter bibelforskaren Herbert Haag, som dog 2001. Med stiftelsens egna ord skall man årligen belöna ”personer och institutioner, som har utmärkt sig genom fritt meningsutbyte eller modigt handlande i kristenheten”. Stiftelsens styrelse leds av teologen Hans Küng. Förra året tilldelades priset det österrikiska prästinitiativet.

Priset kommer att delas ut den 14 april 2013 i Luzern och det kommer att tas emot av franciskannunnan Pat Farrell som representant för LCWR:s ledning.

Kathpress 2012-11-15

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Herbert Haags pris för frihet i kyrkan“ tilldelas 2013 de amerikanska ordenssystrarna och deras paraplyorganisation ”Leadership Conference of Women Religious” (LCWR). Detta meddelar Herbert Haags stiftelse i torsdags i en presskommuniké. I motivering sägs att de ca 46 000 nunnorna i USA förtjänar ”stor respekt” för sin ståndaktighet och ”frimodiga hållning” inför de åtgärder, som vidtagits mot dem av den romerska troskongregationen. Ordenssystrarna och LCWR stod ”i orkanens centrum”, men förblev likväl ”hårdnackat trogna det kristna budskapet”. På så sätt kommer de att ”förnya kyrkan och öppna den för framtiden”.

Troskongregationen tillkännagav den 18 april ett beslut där man kritiserar ledningen för paraplyorganisationen för att där ”härskade vissa radikala feministiska tankegångar, som inte är förenliga med den katolska tron”. Vidare avviker ordenssystrarna från kyrkans sexuallära; man kritiserar också deras inställning till frågor om skyddande av liv, dödshjälp, vigning av kvinnor till kyrkliga ämbeten och homosexualitet. Många utsagor talar om ”vittgående avvikelser från den katolska läran”.

Rom lovordar visserligen mycket av ordenssystrarnas arbete, men tillkännager samtidigt att man skall genomföra en vittomfattande reform av organisationen. LCWR framhöll att beskyllningarna mot dem var ogrundade och kritiserade Vatikanen för bristande öppenhet.

I juni kom det till stånd ett första ut meningsutbyte mellan presidenten för LCWR, Pat Farell, och den dåvarande prefekten för troskongregationen, kardinal William Levada. Nyligen meddelade organisationen att man skulle ytterligare förbättra relationen genom direkta samtal med ärkebiskop James Peter Sartain från Seattle. Denne hade förordnats av Vatikanen att hålla uppsikt över ledningskonferensen.

Herbert Haags stiftelse grundades 1985 och har sitt säte i Luzern. Den har fått sitt namn efter bibelforskaren Herbert Haag, som dog 2001. Med stiftelsens egna ord skall man årligen belöna ”personer och institutioner, som har utmärkt sig genom fritt meningsutbyte eller modigt handlande i kristenheten”. Stiftelsens styrelse leds av teologen Hans Küng. Förra året tilldelades priset det österrikiska prästinitiativet.

Priset kommer att delas ut den 14 april 2013 i Luzern och det kommer att tas emot av franciskannunnan Pat Farrell som representant för LCWR:s ledning.

Kathpress 2012-11-15