Troskongregationens chef om befrielseteologi, SSPX och LCWR

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På frågan om hur han kommer att hantera de mest kontroversiella frågorna som han ärvt, sade den nye chefen för Troskongregationen, ärkebiskop Gerhard L. Müller, att: ”för kyrkans framtid är det viktigt att komma över ideologiska konflikter, vilken sida de än kommer ifrån.”

Den tyske ärkebiskopen Gerhard L. Müller, som sedan i början av juli är chef för Troskongregationen, sade till L’Osservatore Romano att kongregationens diskussioner med Society of St Pius X (SSPX) och med USA: s Leadership Conference of Women Religious (LCWR) skall fokusera på det faktum att vara katolik betyder att tro på vad kyrkan lär.

Även om han har varit del av kongregationen i fem år, sade ärkebiskop Müller till tidningen att det kommer ta honom lite tid att få upp farten vad det gäller alla detaljer i Troskongregationens arbete.

I intervjun tillfrågades ärkebiskopen om vad han tyckte om de pågående diskussionerna som syftar till att föra tillbaka SSPX i full gemenskap med kyrkan och om reformen av LCWR som kongregationen beordrat. I frågan om samtalen med SSPX, som förkastar vissa reformer som införts efter Andra Vatikankonciliet, sade ärkebiskop Müller att: ”Man kan inte hänvisa till kyrkans tradition och sedan bara acceptera delar av den.” I en uppenbar referens till LCWR, sade han att: ”Man kan inte bekänna tre religiösa löften (fattigdom, kyskhet och lydnad) och sedan inte ta dem på allvar.”

På tal om kvinnors roll i kyrkan, sade ärkebiskopen, ”För den katolska kyrkan är det helt uppenbart att män och kvinnor har samma värde”. Många anhängare av prästvigning av kvinnor, sade han ”ignorerar en viktig aspekt av den prästerliga tjänsten”, vilket är att det inte är en maktposition. Det är ett misstag att tänka att ”emancipation kommer att ske först när alla kan ockupera” den rollen, säger han.

”Den katolska tron vet att vi inte kan diktera villkoren för det prästerliga ämbetet och att det bakom en präst alltid finns viljan och kallelsen från Kristus”, sade han. Vatikanen har understrukit att kyrkan inte kan ändra på frågan om endast män i prästerskapet eftersom Kristus valde enbart män att vara hans apostlar.

Ärkebiskop Müller intervjuades på sitt kontor, men L’Osservatore Romano frågade honom hur det kändes att påven Benedictus inte bara valde honom, men även beslutade att ge honom lägenheten där han själv bodde som kardinal Joseph Ratzinger, och där han fortfarande har kvar många av sina böcker. Ärkebiskop Müller, själv 64 år, sade att han skulle definiera den 85-åriga påven som ”en faderlig vän, eftersom han är en generation äldre än jag”.

Han sade att hans arbete i Rom kommer att vara ”att lindra en del av påvens arbete och inte ta besvära honom med problem som kan lösas” på kongregationens nivå. ”Den Helige Fadern har en viktig uppgift att förkunna evangeliet och stärka sina bröder och systrar i tron. Det är upp till oss att ta itu med de mindre trevliga frågorna, så att han inte belastas med för många saker, även om han naturligtvis alltid informeras om viktiga frågor.”

Ärkebiskop Müller sade att han känner till att de problem och utmaningar kyrkan står inför är allvarliga, inklusive ”problemet med grupperingar, så kallade höger eller vänster, som upptar mycket av vår tid och uppmärksamhet”.

Men, sade han, en större fara är att förlora sikte på ”vår huvuduppgift, nämligen att förkunna evangeliet och förklara på ett konkret sätt kyrkans tro och lära.”

Tidningen frågade också ärkebiskop Müller om hans årliga resor till Peru och hans vänskap med befrielseteologen, dominikanen Gustavo Gutiérrez, som han tillsammans med har skrivit en bok. Under 1990-talet bad troskongregationen Gutiérrez att skriva artiklar som skulle klargöra några av hans teologiska och pastorala ståndpunkter. Ärkebiskopen sade att han var inbjuden att delta i ett seminarium med Gutiérrez 1988, och han gick med på det ”med vissa reservationer” eftersom troskongregationen hade kritiserat aspekter av befrielseteologin som sades vara påverkad av marxistisk ideologi.

”Man måste skilja mellan en felaktig och en korrekt befrielseteologi”, sade Müller till tidningen. ”Jag hävdar att en god teologi är har med frihet och Guds barns ära att göra.” Medan en katolik måste avvisa marxistiska idéer och analyser, sade han att, ”vi måste fråga oss själva uppriktigt: Hur kan vi tala om kärlek och Guds nåd inför lidandet av så många människor som inte har mat, vatten, medicinsk vård, som inte vet hur man ska ge sina egna barn en framtid, där människans värdighet verkligen saknas och där mänskliga rättigheter ignoreras av de i maktposition?”

Ärkebiskopen sade att under de senaste 15 åren har tillbringat en månad eller två varje år i Peru eller andra delar av Latinamerika där han lever enkelt och lär känna människor. Om sina resor sade han, ”detta är vad jag har upplevt. Du kan vara hemma överallt. Där det finns ett altare är Kristus närvarande. Var du än är, är du en del av Guds stora familj”.

CNS//Cindy Wooden

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På frågan om hur han kommer att hantera de mest kontroversiella frågorna som han ärvt, sade den nye chefen för Troskongregationen, ärkebiskop Gerhard L. Müller, att: ”för kyrkans framtid är det viktigt att komma över ideologiska konflikter, vilken sida de än kommer ifrån.”

Den tyske ärkebiskopen Gerhard L. Müller, som sedan i början av juli är chef för Troskongregationen, sade till L’Osservatore Romano att kongregationens diskussioner med Society of St Pius X (SSPX) och med USA: s Leadership Conference of Women Religious (LCWR) skall fokusera på det faktum att vara katolik betyder att tro på vad kyrkan lär.

Även om han har varit del av kongregationen i fem år, sade ärkebiskop Müller till tidningen att det kommer ta honom lite tid att få upp farten vad det gäller alla detaljer i Troskongregationens arbete.

I intervjun tillfrågades ärkebiskopen om vad han tyckte om de pågående diskussionerna som syftar till att föra tillbaka SSPX i full gemenskap med kyrkan och om reformen av LCWR som kongregationen beordrat. I frågan om samtalen med SSPX, som förkastar vissa reformer som införts efter Andra Vatikankonciliet, sade ärkebiskop Müller att: ”Man kan inte hänvisa till kyrkans tradition och sedan bara acceptera delar av den.” I en uppenbar referens till LCWR, sade han att: ”Man kan inte bekänna tre religiösa löften (fattigdom, kyskhet och lydnad) och sedan inte ta dem på allvar.”

På tal om kvinnors roll i kyrkan, sade ärkebiskopen, ”För den katolska kyrkan är det helt uppenbart att män och kvinnor har samma värde”. Många anhängare av prästvigning av kvinnor, sade han ”ignorerar en viktig aspekt av den prästerliga tjänsten”, vilket är att det inte är en maktposition. Det är ett misstag att tänka att ”emancipation kommer att ske först när alla kan ockupera” den rollen, säger han.

”Den katolska tron vet att vi inte kan diktera villkoren för det prästerliga ämbetet och att det bakom en präst alltid finns viljan och kallelsen från Kristus”, sade han. Vatikanen har understrukit att kyrkan inte kan ändra på frågan om endast män i prästerskapet eftersom Kristus valde enbart män att vara hans apostlar.

Ärkebiskop Müller intervjuades på sitt kontor, men L’Osservatore Romano frågade honom hur det kändes att påven Benedictus inte bara valde honom, men även beslutade att ge honom lägenheten där han själv bodde som kardinal Joseph Ratzinger, och där han fortfarande har kvar många av sina böcker. Ärkebiskop Müller, själv 64 år, sade att han skulle definiera den 85-åriga påven som ”en faderlig vän, eftersom han är en generation äldre än jag”.

Han sade att hans arbete i Rom kommer att vara ”att lindra en del av påvens arbete och inte ta besvära honom med problem som kan lösas” på kongregationens nivå. ”Den Helige Fadern har en viktig uppgift att förkunna evangeliet och stärka sina bröder och systrar i tron. Det är upp till oss att ta itu med de mindre trevliga frågorna, så att han inte belastas med för många saker, även om han naturligtvis alltid informeras om viktiga frågor.”

Ärkebiskop Müller sade att han känner till att de problem och utmaningar kyrkan står inför är allvarliga, inklusive ”problemet med grupperingar, så kallade höger eller vänster, som upptar mycket av vår tid och uppmärksamhet”.

Men, sade han, en större fara är att förlora sikte på ”vår huvuduppgift, nämligen att förkunna evangeliet och förklara på ett konkret sätt kyrkans tro och lära.”

Tidningen frågade också ärkebiskop Müller om hans årliga resor till Peru och hans vänskap med befrielseteologen, dominikanen Gustavo Gutiérrez, som han tillsammans med har skrivit en bok. Under 1990-talet bad troskongregationen Gutiérrez att skriva artiklar som skulle klargöra några av hans teologiska och pastorala ståndpunkter. Ärkebiskopen sade att han var inbjuden att delta i ett seminarium med Gutiérrez 1988, och han gick med på det ”med vissa reservationer” eftersom troskongregationen hade kritiserat aspekter av befrielseteologin som sades vara påverkad av marxistisk ideologi.

”Man måste skilja mellan en felaktig och en korrekt befrielseteologi”, sade Müller till tidningen. ”Jag hävdar att en god teologi är har med frihet och Guds barns ära att göra.” Medan en katolik måste avvisa marxistiska idéer och analyser, sade han att, ”vi måste fråga oss själva uppriktigt: Hur kan vi tala om kärlek och Guds nåd inför lidandet av så många människor som inte har mat, vatten, medicinsk vård, som inte vet hur man ska ge sina egna barn en framtid, där människans värdighet verkligen saknas och där mänskliga rättigheter ignoreras av de i maktposition?”

Ärkebiskopen sade att under de senaste 15 åren har tillbringat en månad eller två varje år i Peru eller andra delar av Latinamerika där han lever enkelt och lär känna människor. Om sina resor sade han, ”detta är vad jag har upplevt. Du kan vara hemma överallt. Där det finns ett altare är Kristus närvarande. Var du än är, är du en del av Guds stora familj”.

CNS//Cindy Wooden