Filosofen Spaemann för straff för hädelse

Den tyske filosofen Robert Spaemann menar att det skall vara straffbart att kränka religioner. Staten bör inte tillåta att det som för religiösa medborgare är det heligaste ”ostraffat skall få hånas offentligt, förlöjligas och överösas med okvädingsord”, skriver Spaemann i torsdagens ”Frankfurter Allgemeine Zeitung”. En stat som inte ger ett sådant skydd kan inte förvänta sig att de troende skall känna sig delaktiga som medborgare.

I tysk rättspraxis fäster man som regel inget avseende vid offentligt framförda hädelser, menar Spaemann. Bara sådana blasfemiska kränkningar är straffbara, som kan hota den ”allmänna ordningen”. ”Det betyder i klartext: bara den muslimska religionen är skyddad av lagen, inte den kristna. För kristna reagerar inte med våld på kränkningar. Det gör däremot muslimer – och inte bara ’islamister’.” Hos dem skulle de kristnas vaga protester till exempel mot en blasfemisk film bara ”väcka ett tyst förakt”.

Enligt Spaemann borde en kränkning av religion straffas betydligt hårdare än en kränkning av människan, eftersom en hädelse sårar den troende mer än en kränkning av den egna personen. Domaren måste då ha möjlighet att göra skillnad mellan en verklig och en förment blasfemi. Även av ett egenintresse borde staten befordra respekt för den kristna religionen, ”som hör till en av de viktiga rötterna till vår civilisation”.

Kathpress 2012-07-27