Tagged 'Peru'

Peruanska biskopar uppmanar till stärkt demokrati

Inför andra omgången i presidentvalet den 6 juni uppmanar kyrkan i Peru alla medborgare att rösta fritt och man vädjar till allmänhetens samvete, för att goda ledare måtte väljas. I tisdags offentliggjorde biskoparna ett ”Brev till gudsfolket” med 12 punkter…

Terrordåd i Peru två veckor före presidentval

Två veckor före den avgörande omgången i presidentvalet i Peru skakas landet av ett förödande terrordåd. Enligt lokala massmedier dödades i provinsen Satipo minst 14 personer av den vänsterinriktade terrororganisationen Sendero Luminoso. Bland dödsoffren skall det enligt dagstidningen El Comercio…

Många präster döda i covid-19 i Latinamerika

Den internationella, katolska hjälporganisationen Kirche in Not uppmärksammar det höga antalet präster och ordenspersoner som dött i covid-19 i Latinamerika. Bara i Venezuela har sedan pandemin bröt ut 24 präster och därmed 1,2 procent av alla landets präster dött i…

FN kritiserar angrepp på människorättsaktivister i Peru

I Peru har läget för miljö- och människorättsaktivister blivit alltmer kritiskt. Den växande kriminaliseringen och stigmatiseringen av aktivister genom statliga och icke-statliga aktörer måste upphöra, säger FN:s särskilda sändebud Michael Forst som just avslutat ett två veckor långt besök i…

Amazonas biskopar gläder sig över en ny kardinal

Den för Latinamerika mest betydelsefulla bland de nya kardinalerna, jesuitpater Pedro Ricardo Barreto Jimeno, representerar även kyrkan i hela Amazonasregionen: detta betonas i internetportalen Vatican Insider. Barreto, som är jesuit och ärkebiskop i Huancayo i Peru, är en av dessa…

Perus biskopar kritiserar politisk korruption

De katolska biskoparna i Peru ser hur demokratin och rättssäkerheten hotas i den korruptionsskandal kring president Pablo Kuczynski som skakar landet. ”Bland förvanskningarna av det demokratiska systemet är den politiska korruptionen en av de värsta, eftersom den förråder moralens grundläggande…

Påven kallar till biskopssynod 2019 om Sydamerika

På söndagen meddelade påven Franciskus sitt beslut att kalla in en speciell session av biskopssynoden som ska äga rum i oktober 2019 om situationen för evangelisationen i Pan-Amazon-regionen i Sydamerika. ”Jag har beslutat att kalla in en speciell session av…