Österrikisk teolog: ”Ingen försoning med Piusbrödraskapet som en gest av barmhärtighet”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Prof._Jan-Heiner_Tueck-Jan-Heiner_TueckWienerteologen Jan-Heiner Tuck har förnyat sin kritik av en reell försoning med det traditionalistiska Piusbrödraskapet, SSPX. ”En försoning under devisen om pastoral barmhärtighet får inte dölja de bestående läroskillnader som råder”, manade dogmatikern under ett samtal med Kathpress. På senare tid har spekulationerna förtätats om att ett närmande mellan Vatikanen och Piusbrödraskapet höll på att rycka närmare. På tisdagen offentliggjordes att lokala katolska biskopar gett präster tillhörande brödraskapet tillstånd till vigslar, som sedan av den katolska kyrkan skulle erkännas som giltiga.

Tuck sade sig vara skeptisk huruvida den inslagna vägen ”under hänvisning till barmhärtighet” kunde vara den rätta vägen. ”Här handlar det om teologiska sakfrågor, som angår kyrkan på en grundläggande nivå och även gäller kyrkans status i offentligheten. Beträffande frågor som rörde dialogen med judendomen, med andra religioner och även religionsfriheten finge man från katolsk sida ”inte vika en tum från konciliets ställningstaganden”, manade teologen. Andra Vatikankonciliet (1962–1965) har förkunnat punkter om religionsfrihet, ekumenik och den biskopliga kollegialiteten och därmed gjort ställningstaganden ”som man inte kan ta tillbaka”. Piusbrödraskapet har emellertid hittills inte erkänt just dessa lärobeslut.

Ett närmande, som åsidosätter dessa teologiska skillnader ”vore absolut förfelad” och skulle bara spela de kritiker av påven i händerna som menar att vi har en kyrka där anything goes. Den wienske teologen menar slutligen ”desto viktigare är det att Troskongregationen arbetar nyktert och varnar påven för överdrivna ’barmhärtighetsomfamningar’.”

Kathpress 2017-04-05

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Prof._Jan-Heiner_Tueck-Jan-Heiner_TueckWienerteologen Jan-Heiner Tuck har förnyat sin kritik av en reell försoning med det traditionalistiska Piusbrödraskapet, SSPX. ”En försoning under devisen om pastoral barmhärtighet får inte dölja de bestående läroskillnader som råder”, manade dogmatikern under ett samtal med Kathpress. På senare tid har spekulationerna förtätats om att ett närmande mellan Vatikanen och Piusbrödraskapet höll på att rycka närmare. På tisdagen offentliggjordes att lokala katolska biskopar gett präster tillhörande brödraskapet tillstånd till vigslar, som sedan av den katolska kyrkan skulle erkännas som giltiga.

Tuck sade sig vara skeptisk huruvida den inslagna vägen ”under hänvisning till barmhärtighet” kunde vara den rätta vägen. ”Här handlar det om teologiska sakfrågor, som angår kyrkan på en grundläggande nivå och även gäller kyrkans status i offentligheten. Beträffande frågor som rörde dialogen med judendomen, med andra religioner och även religionsfriheten finge man från katolsk sida ”inte vika en tum från konciliets ställningstaganden”, manade teologen. Andra Vatikankonciliet (1962–1965) har förkunnat punkter om religionsfrihet, ekumenik och den biskopliga kollegialiteten och därmed gjort ställningstaganden ”som man inte kan ta tillbaka”. Piusbrödraskapet har emellertid hittills inte erkänt just dessa lärobeslut.

Ett närmande, som åsidosätter dessa teologiska skillnader ”vore absolut förfelad” och skulle bara spela de kritiker av påven i händerna som menar att vi har en kyrka där anything goes. Den wienske teologen menar slutligen ”desto viktigare är det att Troskongregationen arbetar nyktert och varnar påven för överdrivna ’barmhärtighetsomfamningar’.”

Kathpress 2017-04-05