Påven i Egypten: Kardinal Koch hoppas på framsteg i dialogen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

kurt-koch-so-ist-der-neue-kardinal-101703229Kardinal Kurt Koch, prefekt för Vatikanens Enhetsråd, har höga förväntningar inför påven Franciskus besök i Egypten. Kardinalen hoppas på substantiella framsteg i dialogen med såväl den koptiska kyrkan som islam. Den 28 och 29 april besöker påven Franciskus Kairo och kardinal Koch kommer att följa med på resan.

Påvebesöket följer på inbjudan från Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi, den koptiska patriarken Tawadros II, storimamen i den islamiska högskolan Al-Azhar-universitetet, schejk Ahmed Mohammed al-Tayyeb. Det officiella mottot för påvebesöket lyder: ”Il Papa della pace in Egitto” (Fredens påve i Egypten). Kardinal Koch påminner om att dialogen mellan Vatikanen och Al-Azhar-universitetet helt nyligen blev återupptagen och säkerligen kommer påvens besök att möjliggöra ytterligare framsteg. Han räknar med positiva signaler och en klar bekännelse till att ”religionens tvillingsyster är fred och inte våld”. Det är ”mycket viktiga tecken, som måste uttryckas av båda religionerna”.

Koch säger vidare, att besöket tjänar till att ytterligare fördjupa vänskapen mellan påven Franciskus och påve-patriark Tawadros, som leder den koptiska kyrkan mot en tydligare ekumenisk öppning. Sedan Tawadros föregångare, påven Schenuda III, under de sista 20 åren av sin ämbetsperiod, som totalt uppgick till 41 år, förde en ekumeniskt sluten kurs, har det inträffat en nyorientering med Tawadros, som blev påve-patriark år 2013. Uppenbarligen har nu processen kommit i rörelse.

Ett problem är, att det katolska dopet inte erkänns i den koptiska kyrkan, vilket kardinal Koch beklagar. Kopterna kan inte acceptera vissa aspekter i den katolska dopteologin. Om en katolik går över till den koptiska kyrkan, blir han därför döpt en andra gång (men enligt koptiskt synsätt, för första gången).

Kardinal Koch påpekar, att det inte finns någon officiell dialog mellan enbart den katolska och den koptiska kyrkan. Denna pågår inom ramarna för den teologiska dialogen mellan den romersk-katolska kyrkan och de orientaliska ortodoxa kyrkorna, till vilka den koptiska kyrkan hör. De andra kyrkorna skulle mycket väl kunna acceptera det katolska dopet och då blev den koptiska kyrkans representant i kommissionen ensam i sin ståndpunkt. Kardinalen säger, att han förväntar sig en större öppenhet i framtiden och han pläderar för ”intensiva samtal för att finna nya vägar”.

Professor Dietmar Winkler, expert på ekumeniska frågor, sade nyligen, att påven Tawadros arbetar i sin egen biskopsförsamling för att det katolska dopet skall bli erkänt. Han har ännu inte lyckats komma över motståndet från några av biskoparna. Den koptiska biskopen i Österrike, Anba Gabriel, poängterade nyligen, att han hitintills inte förrättat ett enda dop av någon kristen, som gått över till den koptiska kyrkan.

Enligt kardinal Koch råder ett gott förhållande mellan den koptisk-katolska och den koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten. Tawadros står också för förbättrade relationer till koptisk-katolska kyrkan. Medan det finns ca 10 miljoner koptisk-ortodoxa kristna i Egypten, uppgår antalet koptisk-katolska kristna som högst till 200 000. Påve-patriark Tawdaros deltog till exempel personligen, när den koptisk-katolska patriarken Ibrahim Isaac Sidrak installerades.

Kyrkoenhet i martyriet

Kardinal Koch talade vidare om den ”kyrkoenhet i martyriet”, som redan finns och påminde bland annat om de 21 koptiska kristna, som på grund av sin tro blev halshuggna på ett bestialiskt sätt av IS terrorister år 2015. Dådet spreds på video över internet. Påven blev djupt gripen av trossyrkan och vittnesbörden hos dessa män, berättade kardinalen. Och när påven i detta sammanhang talar om ”blodets ekumenik”, då är det ”den djupaste formen för en enhet, som redan finns mellan kristna”. Liksom man i den antika kyrkan sade, att martyrernas blod är frön för kyrkan så att nya kristna växer upp, så kan man i dag med den djupaste övertygelse säga, att blodet från så många kristna är frön till Kristi kropps enhet.

Kathpress 2017-03-04

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

kurt-koch-so-ist-der-neue-kardinal-101703229Kardinal Kurt Koch, prefekt för Vatikanens Enhetsråd, har höga förväntningar inför påven Franciskus besök i Egypten. Kardinalen hoppas på substantiella framsteg i dialogen med såväl den koptiska kyrkan som islam. Den 28 och 29 april besöker påven Franciskus Kairo och kardinal Koch kommer att följa med på resan.

Påvebesöket följer på inbjudan från Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi, den koptiska patriarken Tawadros II, storimamen i den islamiska högskolan Al-Azhar-universitetet, schejk Ahmed Mohammed al-Tayyeb. Det officiella mottot för påvebesöket lyder: ”Il Papa della pace in Egitto” (Fredens påve i Egypten). Kardinal Koch påminner om att dialogen mellan Vatikanen och Al-Azhar-universitetet helt nyligen blev återupptagen och säkerligen kommer påvens besök att möjliggöra ytterligare framsteg. Han räknar med positiva signaler och en klar bekännelse till att ”religionens tvillingsyster är fred och inte våld”. Det är ”mycket viktiga tecken, som måste uttryckas av båda religionerna”.

Koch säger vidare, att besöket tjänar till att ytterligare fördjupa vänskapen mellan påven Franciskus och påve-patriark Tawadros, som leder den koptiska kyrkan mot en tydligare ekumenisk öppning. Sedan Tawadros föregångare, påven Schenuda III, under de sista 20 åren av sin ämbetsperiod, som totalt uppgick till 41 år, förde en ekumeniskt sluten kurs, har det inträffat en nyorientering med Tawadros, som blev påve-patriark år 2013. Uppenbarligen har nu processen kommit i rörelse.

Ett problem är, att det katolska dopet inte erkänns i den koptiska kyrkan, vilket kardinal Koch beklagar. Kopterna kan inte acceptera vissa aspekter i den katolska dopteologin. Om en katolik går över till den koptiska kyrkan, blir han därför döpt en andra gång (men enligt koptiskt synsätt, för första gången).

Kardinal Koch påpekar, att det inte finns någon officiell dialog mellan enbart den katolska och den koptiska kyrkan. Denna pågår inom ramarna för den teologiska dialogen mellan den romersk-katolska kyrkan och de orientaliska ortodoxa kyrkorna, till vilka den koptiska kyrkan hör. De andra kyrkorna skulle mycket väl kunna acceptera det katolska dopet och då blev den koptiska kyrkans representant i kommissionen ensam i sin ståndpunkt. Kardinalen säger, att han förväntar sig en större öppenhet i framtiden och han pläderar för ”intensiva samtal för att finna nya vägar”.

Professor Dietmar Winkler, expert på ekumeniska frågor, sade nyligen, att påven Tawadros arbetar i sin egen biskopsförsamling för att det katolska dopet skall bli erkänt. Han har ännu inte lyckats komma över motståndet från några av biskoparna. Den koptiska biskopen i Österrike, Anba Gabriel, poängterade nyligen, att han hitintills inte förrättat ett enda dop av någon kristen, som gått över till den koptiska kyrkan.

Enligt kardinal Koch råder ett gott förhållande mellan den koptisk-katolska och den koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten. Tawadros står också för förbättrade relationer till koptisk-katolska kyrkan. Medan det finns ca 10 miljoner koptisk-ortodoxa kristna i Egypten, uppgår antalet koptisk-katolska kristna som högst till 200 000. Påve-patriark Tawdaros deltog till exempel personligen, när den koptisk-katolska patriarken Ibrahim Isaac Sidrak installerades.

Kyrkoenhet i martyriet

Kardinal Koch talade vidare om den ”kyrkoenhet i martyriet”, som redan finns och påminde bland annat om de 21 koptiska kristna, som på grund av sin tro blev halshuggna på ett bestialiskt sätt av IS terrorister år 2015. Dådet spreds på video över internet. Påven blev djupt gripen av trossyrkan och vittnesbörden hos dessa män, berättade kardinalen. Och när påven i detta sammanhang talar om ”blodets ekumenik”, då är det ”den djupaste formen för en enhet, som redan finns mellan kristna”. Liksom man i den antika kyrkan sade, att martyrernas blod är frön för kyrkan så att nya kristna växer upp, så kan man i dag med den djupaste övertygelse säga, att blodet från så många kristna är frön till Kristi kropps enhet.

Kathpress 2017-03-04