Kyrkliga utbildare diskuterade övergreppsprevention

Mer än 250 experter från hela Europa träffades den gångna helgen i Florens för att diskutera hur ämnet prevention av sexuella övergrepp ska hanteras inom utbildningen av ämbetsbärare och ordenspersoner. I centrum för diskussionerna stod personlighetsutveckling, liksom metoder för psykologisk granskning, medverkande uppföljning och intervention. Mötet organiserades av Florens ärkestift tillsammans med barnskyddscentret vid det påvliga Gregoriana-universitetet.

Deltagarna var psykologer, psykiatrer verksamma inom utbildningen av ämbetsbärare och ordenspersoner, liksom ledningsansvariga vid prästseminarier och katolska ordenshus för noviser. Enligt uppgift från organisatörerna rörde det sig om det första mötet av det här slaget på europeisk nivå.

Den ansvarige för det pastorala arbetet med kallelser inom den italienska biskopskonferensen, Domenico Dal Molin, underströk vid avslutning av den två dagar långa konferensen på lördagen, att utbildarnas utmaning ligger i att få präst- och ordenskandidater att våga möta sig själva. Unga människor måste ”skapa sanning inom sig själva” och utarbeta en ”realistisk vägkarta för den egna existensen”. Detta berör med nödvändighet den innersta kärnan av personligheten. Det handlar om ”respektfulla och konsekventa beslut”, sade Dal Molin till journalisterna.

Ordföranden för den italienska biskopskonferensen, kardinal Angelo Bagnasco, betonade att den katolska kyrkan i Italien är en av de första i världen som uppfyllt Vatikanens krav på nationella riktlinjer för hanteringen av sexuella övergrepp. Den största delen av sexuella övergrepp, som enligt honom utgör 90 till 95 procent av fallen, sker ”Gud vare tack, inte inom det kyrkliga området”. Detta ska dock inte uppfattas som någon ursäkt. Varenda fall är, enligt Bagnasco, ”ytterst betungande och beklagansvärt”.

Kathpress 2017-04-03