Venezuela: biskoparna uppmuntrar motstånd mot regeringen

Venezuelas katolska biskopar har som ”moraliskt förkastligt” fördömt regeringens beslut att avskaffa landets parlament och talade om öppet motstånd mot den.

I förra veckan beslöt landets högsta domstol, som är allierad med president Nicolás Maduros regering att avskaffa Nationalförsamlingen, som kontrolleras av oppositionen. Åtgärden var den senaste i en rad steg regeringen vidtagit i syfte att befästa dess egen makt i en tid då landet befinner sig i en växande kris.

”Vi får inte förbli passiva, rädda och utan hopp”, sade de katolska biskoparna i ett uttalande som publicerades den 31 mars. ”Nu är det dags att på allvar ta ansvar och fråga sig om inte civil olydnad, fredliga demonstrationer och vädjanden till nationella och internationella makter kunde vara meningsfulla och lämpliga åtgärder”.

Diego_Rafael_Padrón_SánchezÄrkebiskop Diego Padrón, ordförande i biskopskonferensen, gick ännu längre: ”I kyrkan i Venezuela finns det ingen autentisk andlighet om vi inte inför makten visar tecken på motstånd.”

Regeringen i Venezuela, som gång på gång råkat i konflikt med kyrkans ledare ända sedan diktatorn Hugo Chávez tog makten, har vägrat inlåta sig i diskussion med oppositionen för att lösa krisen i landet. Vatikanen erbjöd sig ursprungligen att verka som medlare i samtalen, men drog sig tillbaka efter det att regeringen Maduro inte infriade de löften som skulle utgöra grundvalen för förhandlingar.

Under tiden har Venezuela kommit att glida mot en förkrossande ekonomisk kollaps, med utbredda brister på livsmedel, mediciner och andra livsförnödenheter, som gett upphov till ilskna protester och våldsamma incidenter.

Catholic Culture 2017-04-03