Oväntad allians i arbetet mot surrogatmödraskap

I frågor som rör etiken kring familjelivet brukar katoliker och sekulära feminister ofta hamna i konflikt med varandra men vid en nyligen avslutad konferens om surrogatmödraskap i Rom har båda sidor funnit en gemensam uppgift. En sekulär feministisk grupp kallad Se Non Ora Quando (vilket är en fråga på italienska och ungefär betyder ”om inte nu så när?”), och som politiskt ofta intar starkt kyrkokritiska ståndpunkter, betecknar surrogatmödraskap som ”oförenligt med mänskliga rättigheter och kvinnans värdighet”, rapporterar den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA.

Konferensen ägde rum för snart två veckor sedan i parlamentshuset i Rom. Kvinnliga akademiker, läkare och forskare från hela världen ställde sig bakom en gemensam uppmaning till FN att förbjuda europeiska medborgare från att resa utomlands och anlita surrogatmödrar.

Medan surrogatmödraskap är lagligt i Kanada och i många av USA:s delstater är det helt förbjudet i stora delar av Västeuropa. I Storbritannien råder ett slags juridiskt mellanläge där staten inte förbjuder surrogatkontrakt men heller inte ser till att de genomdrivs, vilket alltså betyder att en surrogatmamma inte är bunden att ge bort det barn som hon burit för någon annans räkning. Den katolska kyrkan motsätter sig starkt surrogatmödraskap enligt lärodokumentet Donum vitae från 1987, i vilket det bland annat fastslås att surrogatmödraskap ”representerar ett objektivt misslyckande att leva upp till den moderliga kärlekens krav” och ”skadar familjen och värdigheten hos den mänskliga personen” genom att de ”fysiska, psykologiska och moraliska element” som sammantaget utgör familjen skiljs åt.

Under senare år har det blivit vanligare att sekulära, och ofta kyrkokritiska, feministiska grupper och partier aktivt har motsatt sig legalisering av surrogatmödraskap med argumentet att det hotar kvinnans värdighet och ofta innebär en orättvisa i relation till de fattiga, eftersom många surrogatmödrar är fattiga kvinnor i tredje världen. Dessa grupper jämför surrogatmödraskap med prostitution och menar att det bidrar till mänsklig trafficking. ”Situationen för kvinnor som hyr ut sin livmoder till ett pris är inte olik sexuell exploatering”, har exempelvis företrädare för Spaniens feministparti slagit fast.

FN:s generalförsamling har uttalat sig emot surrogatmödraskap eftersom det innebär att kvinnans kropp och reproduktiva funktioner utnyttjas som en vara. Vid konferensen i Rom skildrades särskilt situationen för surrogatmödrar i Indien och en talare påpekade att kvinnorna oftast är ”fysiskt och mentalt stressade även om de får de pengar som de behöver” eftersom de egentligen bara upplever ”fattigdomen och underordningen” tydligare. Dessutom lever de med en ständig risk att tvingas genomgå en abort om barnet de bär skulle visa sig vara funktionshindrat. En annan talare vid konferensen underströk de hälsorisker som surrogatmödraskap innebär, genom att ”åtskillnaden mellan moderskap och födsel skapar trauma hos både kvinnan och barnet”, vilket kan få livslånga konsekvenser.

Catholic News Agency, 2017-04-01