surrogatmödraskap

Filter

Datumintervall
Minst 30 spädbarn lär sedan år 2019 ha sålts olagligt till utlänningar, efter att ha fötts av ukrainska surrogatmödrar i Prag. Detta uppgav på måndagen Wiens institut för medicinsk antropologi...
Författaren och kritikern tillika Signums medarbetare, John Sjögren, har skrivit en artikel i Svenska Dagbladet om surrogatmödraskap med rubriken ”Skaffa barn är ingen mänsklig rättighet”.Artikeln är både personligt hållen och filosofiskt argumenterande. Den publicerades...
I frågor som rör etiken kring familjelivet brukar katoliker och sekulära feminister ofta hamna i konflikt med varandra men vid en nyligen avslutad konferens om surrogatmödraskap i Rom har båda...
BENGT SÄFSTEN Särskilt flera fall från Italien har aktualiserat hur svårt och komplicerat surrogatmödraskap är [läs mer här]. Det kan vara mycket svårare än vad den allmänna diskussionen i Sverige...
av KERSTIN HEDBERG NYQVIST Runt om i världen ökar antalet barn som fötts genom surrogatmödraskap, och det finns även barn i Sverige som fötts av en surrogatmamma. Detta innebär ett...
KERSTIN HEDBERG NYQVIST Statens medicinsk-etiska råd på SvD Brännpunkt har gått ut med sin uppfattning att surrogatmödraskap ska få tillåtas i Sverige, men bara altruistiskt. Det ska inte få ske...