Kardinal Turkson hoppas att Trump ändrar sin klimatpolitik

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen hoppas att de amerikanska biskoparna och även andra personer kommer att fortsätta höja sina röster till försvar för nödvändigheten att bekämpa klimatförändringarna och med tiden kunna förmå president Trump att ändra sin inställning, säger kardinal Peter Turkson, prefekt för kongregationen som har till uppgift att verka för en integrerad mänsklig utveckling. Han gjorde uttalandet den 30 mars vid ett möte med journalister och nämnde att det råder oro i Vatikanen över Trumps politik, inklusive miljöfrågorna.

Trumps inställning till invandringen och hans ansträngningar att dra tillbaka USA:s åtaganden på klimatområdet ”utgör en utmaning för oss“ sade kardinalen, vars kongregation handlägger båda frågorna och stödjer biskoparna runtom i världen i deras strävan att verka för den katolska socialläran, men han sade sig ändå vara full av hopp att kunna åstadkomma förändringar.

Det första hoppfulla tecknet är det växande antalet protesterande röster, som pekar på alla vetenskapliga fakta kring klimatförändringarna och den etiska förpliktelsen att verka för att skydda miljön till förmån för kommande generationer. ”För oss är det ett tecken på att andra inställningar och politiska röster kommer fram, varför vi hoppas att Trump själv kommer att ompröva några av sina beslut. Olika amerikanska biskopar har redan talat om presidentens ställningstaganden och detta torde kunna utöva påverkan. Trump kommer att få se att inte alla de löften han gett under presidentkampanjen kommer att vara till landets bästa”.

”En ändrad inställning är ingen omöjlighet”, sade kardinal Turkson. ”Det finns en annan supermakt – Kina – som är i färd med att ändra sin position” och har avsatt medel för program som syftar till att reducera farliga utsläpp. ”Man hoppas bara att det inte enbart beror på att landet drabbats av ännu mera smog och förorening”.

Kardinalens uttalanden gjordes dagen efter att ordföranden i de amerikanska biskoparnas Committee on Domestic Justice and Human Development, biskop Frank J. Dewane från Venice, Florida, sagt att president Trumps exekutiva order rörande en omprövning av Clean Power Plan åsidosätter miljöskyddet och medför att landet avviker från den nationella kolstandard, som syftar till att uppnå de inhemska och internationella målen att minska utsläppen av växthusgaser. Han tillade att ”presidentens order saknar en plan att säkerställa omsorgen om människorna och skapelsen”.

Kathpress 2017-03-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen hoppas att de amerikanska biskoparna och även andra personer kommer att fortsätta höja sina röster till försvar för nödvändigheten att bekämpa klimatförändringarna och med tiden kunna förmå president Trump att ändra sin inställning, säger kardinal Peter Turkson, prefekt för kongregationen som har till uppgift att verka för en integrerad mänsklig utveckling. Han gjorde uttalandet den 30 mars vid ett möte med journalister och nämnde att det råder oro i Vatikanen över Trumps politik, inklusive miljöfrågorna.

Trumps inställning till invandringen och hans ansträngningar att dra tillbaka USA:s åtaganden på klimatområdet ”utgör en utmaning för oss“ sade kardinalen, vars kongregation handlägger båda frågorna och stödjer biskoparna runtom i världen i deras strävan att verka för den katolska socialläran, men han sade sig ändå vara full av hopp att kunna åstadkomma förändringar.

Det första hoppfulla tecknet är det växande antalet protesterande röster, som pekar på alla vetenskapliga fakta kring klimatförändringarna och den etiska förpliktelsen att verka för att skydda miljön till förmån för kommande generationer. ”För oss är det ett tecken på att andra inställningar och politiska röster kommer fram, varför vi hoppas att Trump själv kommer att ompröva några av sina beslut. Olika amerikanska biskopar har redan talat om presidentens ställningstaganden och detta torde kunna utöva påverkan. Trump kommer att få se att inte alla de löften han gett under presidentkampanjen kommer att vara till landets bästa”.

”En ändrad inställning är ingen omöjlighet”, sade kardinal Turkson. ”Det finns en annan supermakt – Kina – som är i färd med att ändra sin position” och har avsatt medel för program som syftar till att reducera farliga utsläpp. ”Man hoppas bara att det inte enbart beror på att landet drabbats av ännu mera smog och förorening”.

Kardinalens uttalanden gjordes dagen efter att ordföranden i de amerikanska biskoparnas Committee on Domestic Justice and Human Development, biskop Frank J. Dewane från Venice, Florida, sagt att president Trumps exekutiva order rörande en omprövning av Clean Power Plan åsidosätter miljöskyddet och medför att landet avviker från den nationella kolstandard, som syftar till att uppnå de inhemska och internationella målen att minska utsläppen av växthusgaser. Han tillade att ”presidentens order saknar en plan att säkerställa omsorgen om människorna och skapelsen”.

Kathpress 2017-03-30