Förbundet Humoristerna bildas

DENNA NYHET VAR ALLTSÅ ETT APRILSKÄMT. Red. 2017-04-02
Ett nytt förbund har sett dagens ljus. Det är ett förbund som ska verka mot musiken och dess skadliga inverkan. Man vill upplysa om den skada som musiken gjort genom historien, och minska dess påverkan i dag. Man vill särskilt få bort musiken inom skolundervisning och i offentliga sammanhang. Enskilt lyssnande går bra, även om det är irrationellt.

Företrädare för det nya förbundet menar att musik genom hela mänsklighetens historia har varit involverad i mänsklighetens alla grymmaste handlingar. Trumslagande var exempelvis en del av människoofferritualer, och kan även tidigt beläggas som ett inslag i krig. Musiken har genom historien haft en masspsykotisk verkan och berövat människan hennes individualitet och frihet. Ett sådant drag blir också tydligt i dag, särskilt i fenomen som rave­– och heavy metal-konserter.

Solid forskning inom naturvetenskapen visar dock att musik inte är något annat än luft i rörelse, och att ”upplevelsen” av det enbart är något rent subjektivt. Experiment visar också att stimulering av vissa delar av hjärnan kan framkalla intryck av ljud. Musik är med andra ord ett rent hjärnspöke och hänförelse inför det är således en form av vidskepelse.

Trots detta fortsätter ändå musik att såväl läras ut i skolor som användas i officiella sammanhang, som statsceremonier och andra högtidligheter. Det nybildade förbundet anser att man visserligen inte kan förbjuda irrationella handlingar hos enskilda individer inom den privata sfären, men menar samtidigt att man från offentligt håll måste stå neutral inför musiken och därmed avhålla sig från att använda den.

Till detta kommer också att musiksmaken i dag är så uppdelad att själva bruket av en viss typ av musik måste anses exkluderande mot andra typer. På enhetssamhällenas tid kunde musiksmaken i ett land anses vara så enhetlig att det inte fanns några större problem att även bruka den i mer officiella sammanhang. (70 procent av all svensk folkmusik anses exempelvis vara baserad på temat La folia.) Men i dagens mångkulturella samhällen måste också musikbruket förläggas till den privata sfären, där man kan välja denna själv enligt egna preferenser.

Till detta kommer att musik förstärker negativa tendenser i samhället. Musik verkar exempelvis klassåtskiljande, där direktörer är överrepresenterade i lyssnande av Bach medan anhängarna av metalbandet Slayer typiskt tillhör lägre socioekonomiska klasser.

Sammanfattningsvis vill alltså förbundet, enligt egen utsago, inte förbjuda musik för privat lyssnande, utan vill upplysa om dess skadliga inverkan på mänskligt liv och mänskliga samhällen i historien såväl som i dag, samt se till att detta vidskepliga uttryck för förvetenskapliga föreställningar och känslor inte får inflytande och utrymme inom den offentliga sfären.

TenorsaxDet nya förbundet, föreslaget att kallas Förbundet Humoristerna, förväntas hålla sitt konstituerande årsmöte den 28 juni. Detta till minne av den dag då Adolphe Sax, uppfinnaren av saxofonen, år 1846 fick patent på sitt nya instrument. På årsmötet ska man bland annat framställa små klisterbilder som kan fästas på saxofonerna: ”Socialstyrelsen varnar för skadliga biverkningar. Risken är att du blir lika inkrökt i dig själv som denna saxofon.”

Erik Åkerlund 2017-04-01