Påveresa till Egypten i fredens tecken

Påven Franciskus resa till Egypten sker i fredens tecken. Det framgår av det officiella temat för påvebesöket i Kairo: ”Fredspåven i Egypten” meddelar Vatikanens tidning Osservatore Romanos fredagsutgåva. De enskilda programpunkterna för påveresan i det nordafrikanska landet är hittills inte kända.

Franciskus besöker Kairo den 28–29 april på inbjudan av Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi, de katolska biskoparna, den koptiske patriarken Tawadros II och storimamen för al-Azhar-universitetet, shejk Ahmed Mohammed al-Tayyeb.

I Egypten utgör de sunnitiska muslimerna en majoritet av befolkningen. Andelen koptiska kristna, vars ursprung går tillbaka till kristendomens första tid, uppskattas till cirka tio procent. Dagens samhälle präglas av islamistiska tendenser. Sedan slutet av 2010 har koptiska kyrkor vid ett flertal tillfällen utgjort måltavlor för angrepp från islamistiska extremister. Antalet katoliker bland Egyptens 94 miljoner invånare anger Vatikanen till 240 000.

Kathpress 2017-03-31