Ny uppslagsbok med kristna misstag om judendomen

Under titeln Från Abba till Guds vrede. Att klara upp misstag – att förstå judendomen (Von Abba bis Zorn Gottes. Irrtümer aufklären – das Judentum verstehen) har samtalsgruppen ”Judar och kristna” vid de tyska katolikernas centralkommitté (ZdK) framlagt en handbok. Det är en samling med 58 uppslagsord från olika områden, utgivna av Paul Petzel och Norbert Reck. Den täcker områden där judendom och kristendom berör varandra, analyserar begrepp och därmed förbundna misstag beträffande judendomen.

Trots allt nytänkande är de gamla föreställningarna om Nya testamentets kärleksfulle fader i motsats till Gamla testamentets vrede Gud alltjämt levande, enligt utgivarna. Boken vill upptäcka de gamla misstagen och motivera varför i deras ställe i ljuset av den kristna nya synen förhållandet till judendomen kan diskuteras.

Mer än 30 experter från Tyskland, Österrike och Schweiz, judar och kristna medarbetade i uppslagsboken, som har understötts av den tyska biskopskonferensen, Waldenfels-Born-stiftelsen, Buber-Rosenzweig-stiftelsen och de tyska katolikernas centralkommitté.

Kathpress 2017-03-28