Hur en ignatiansk reträtt kan förändra din hjärna

1 IgnatiusIgnatianska andliga reträtter ser ut att orsaka ”märkbara förändringar” i hjärnan. Detta enligt en grupp amerikanska forskare vid Institutet för integrativ hälsa vid Thomas Jefferson-universitetet i Philadelphia, vilken har studerat hjärnans respons hos deltagare vid en ignatiansk reträtt och nu publicerat sina resultat, uppger den brittiska katolska tidningen Catholic Herald.

Dr Andrew Newberg, forskningschef vid institutet, sade i en kommentar till offentliggörandet: ”Eftersom serotonin och dopamin är delar av hjärnans belöningssystem kan vi förstå varför en sådan andlig erfarenhet resulterar i starka, positiva emotionella upplevelser. Vår studie fann märkbara förändringar i serotonin- och dopamintransportörerna efter en sju dagars reträtt vilket kan antas hjälpa deltagarnas upplevelse av reträttens andliga värde.”

Dopamin är känt som hjärnans ”njutningskemikalie” men involverat i en bred uppsättning hjärnfunktioner, alltifrån kontrollen av uppmärksamheten till våra rörelser. Serotonin kallas ibland för ”feel-good-hormonet” och påverkar vår emotionella reglering och våra humör. Scanning av hjärnorna på reträttdeltagare efter att reträtten avslutats visade en ökad utsöndring av dopamin och serotonin.

Studien genomfördes på 14 kristna deltagare i åldrarna 24 till 76 år vilka alla hade deltagit vid en ignatiansk reträtt i enlighet med de andliga övningar som Jesuitordens grundare Ignatius av Loyola (1491–1556) utformade. Efter en mässa varje morgon tillbringar reträttdeltagarna hela dagen i bön och meditation under tystnad och har även ett dagligt samtal med en andlig vägledare.

I forskningsstudien visade deltagarna märkbart positiva förändringar i sitt psykiska och fysiska välmående, och den dokumenterade känslan av att under de andliga övningarna ha överskridit det egna jagets begräsningar korrelerar med ökningen av dopaminnivån. Enligt dr. Newberg kan man säga att studien ”väcker fler frågor än den besvarar” men han tillade att hans forskargrupp är intresserad av att förstå vilka konkreta delar av reträtten som orsakade förändringarna av hjärnans neuroprocesser och se om andra typer av andliga reträtter skulle orsaka andra resultat: ”Förhoppningsvis kan framtida studier svara på de frågorna.”

Catholic Herald, 2017-03-24

Se också hur forskarrönen beskrivs i en forskningstidskrift här