påvebesök

Filter

Datumintervall
Datumintervall
För att påven skulle kunna resa till Kiev krävs det enligt kuriekardinal Michael Czerny först nödvändiga förutsättningar för konkreta steg mot fred. Först då skulle ett sådant initiativ kunna få...
av FREDRIK HEIDING Upplevs våra baltiska grannländer fortfarande befinna sig långt borta kulturellt och politiskt trots att de ligger så nära geografiskt? Ett sådant intryck förstärks av den mycket begränsade...
På sin första dag i Chile tog påven Franciskus upp de övergrepp som katolska präster gjort sig skyldiga till och urbefolkningarnas situation. Han vet att kyrkans trovärdighet står på spel....
Påven vill under sitt veckolånga besök i Chile och Peru träffa personer från ursprungsbefolkningar. Han har bett om att få samtala med företrädare för Araukanienregionen i Temuco i södra Chile....
Som avslutning på sin Colombiaresa uppmanade påven Franciskus ännu en gång enträget människorna i landet till fred, försoning och att arbeta för de mänskliga rättigheterna. I sin predikan vid mässan...
Påven Franciskus uppmanar kontinentens kyrka till en lidelsefull och konkret insats för människorna i Latinamerika. Under sitt 45 minuter långa möte med det latinamerikanska biskopsrådet (CELAM) tidigt under torsdagen vädjade...
Några dagar före påven Franciskus besök i Colombia (6–11 september) tycks regeringen och den marxistiska gerillaorganisationen ELN ha enats om en vapenvila. Efter ett möte med Ecuadors president Lenin Moreno...
Just nu syns bilder på påven överallt i Colombia: på byggarbetsplatser, i tvätterier, på framsidan av specialutgåvor. Glädjen inför det emotsedda besöket av Franciskus (6–11 september) växer. ”Påven har ett...
Kyrkan i Chile har enligt vad de senaste rapporterna i lokala medier tillkännagett att påven Franciskus kommer på besök 2018. Internetportalen Cooperativa rapporterade i måndags att såväl den påvliga nuntien...
Den i Kairo verksamme dominikanpatern Amir Jaje betecknar påven Franciskus Egyptenresa som en stor framgång. ”Han ville läka gamla sår,  och det lyckades han med. Man kan säga att muslimerna...
Påven Franciskus resa till Egypten sker i fredens tecken. Det framgår av det officiella temat för påvebesöket i Kairo: ”Fredspåven i Egypten” meddelar Vatikanens tidning Osservatore Romanos fredagsutgåva. De enskilda...
av JOHAN LINDÉN – ”Påven skiljer sig från andra statschefer och presidenter. Du vet, padre, han är ju Petrus.” Jag hör till dem som aldrig firar nyår. Missförstå mig inte, jag...