Tagged 'kardinal Peter Turkson'

Post covid-19-kommission tacklar kontroversiella teman

Vid en presskonferens i Vatikanen den 7 juli presenterade kardinal Peter Turkson det arbete som en av fem ”post covid-19-kommissionärer” hittills har åstadkommit. De ingår i en projektgrupp som påven Franciskus har bildat, i syfte att diskutera och utforska möjligheterna…

Ekologisk omvändelse av nöden

I det påvliga universitetet Gregoriana i Rom hålls denna vecka en tvådagars konferens, där man skall avhandla möjligheterna till en ”radikal ekologisk omvändelse”. Teologer och naturvetare från hela världen skall här dryfta, hur den katolska kyrkan på både ett individuellt…

Kardinal Turkson hoppas att Trump ändrar sin klimatpolitik

Vatikanen hoppas att de amerikanska biskoparna och även andra personer kommer att fortsätta höja sina röster till försvar för nödvändigheten att bekämpa klimatförändringarna och med tiden kunna förmå president Trump att ändra sin inställning, säger kardinal Peter Turkson, prefekt för…

Har vi dragit rätt slutsatser från finanskrisen?

FN-organet UNCTAD (FN:s konferens om handel och utveckling) meddelar i en årsrapport för 2016 att utvecklingsländerna börjar märka effekterna av den globala ekonomiska inbromsning som följde efter finanskrisen 2007–2008. I ett svar har en av Vatikanens experter på global utveckling…

Ban Ki-moon i audiens hos påven

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon väntas i morgon, tisdag den 28 april, till Vatikanen, där han skall träffa påven Franciskus. Enligt uppgifter skall två ämnen stå i centrum för deras samtal: flyktingkrisen och FN:s klimatkonferens i Paris i november. Det är…