Katolska kyrkan stärker sitt engagemang för att rädda Amazonas regnskogar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I måndags presenterades det kyrkliga nätverket ”Panamazzonica” (REPAM) i Vatikanen. I denna sammanslutning skall kyrkorna i åtta länder samordna sitt arbete. Presidenten för det påvliga rådet för rättfärdighet och fred, kardinal Peter Turkson, förklarade, att fokus för det kommande arbetet skall vara insatser mot den fortsatta miljöförstöringen och utplundring av naturresurser samt försvar för den infödda befolkningens rättigheter i regionen. REPAM är en plattform, som kan tjäna som modell för kyrkor i andra regioner med liknande problem.

Ordföranden i Amazonas-kommissionen i den brasilianska biskopskonferensen, kardinal Claudio Hummes, påminde i sitt budskap om det lidande, som drabbar urinnevånarna och småbönderna genom de storskaliga industriella och agrara projekten, som till exempel omfattande anläggningar av monokulturer. Påven Franciskus ser insatsen för de fattiga och marginaliserade i det vidsträckta Amazonasområdet liksom skyddet av skapelsen som ett test för kyrkan.

Generalsekreteraren för Caritas Internationalis, Michael Roy, pekade på den stora betydelse Amazonasområdet med sina 30 miljoner innevånare har för klimatet. Regionens stora problem kräver koordinerade, gränsöverskridande åtgärder från kyrkornas sida.

Kathpress 2015-03-02

Lyssna också till en intervju med kardinal Peter Turkson, via news.va på denna länk här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I måndags presenterades det kyrkliga nätverket ”Panamazzonica” (REPAM) i Vatikanen. I denna sammanslutning skall kyrkorna i åtta länder samordna sitt arbete. Presidenten för det påvliga rådet för rättfärdighet och fred, kardinal Peter Turkson, förklarade, att fokus för det kommande arbetet skall vara insatser mot den fortsatta miljöförstöringen och utplundring av naturresurser samt försvar för den infödda befolkningens rättigheter i regionen. REPAM är en plattform, som kan tjäna som modell för kyrkor i andra regioner med liknande problem.

Ordföranden i Amazonas-kommissionen i den brasilianska biskopskonferensen, kardinal Claudio Hummes, påminde i sitt budskap om det lidande, som drabbar urinnevånarna och småbönderna genom de storskaliga industriella och agrara projekten, som till exempel omfattande anläggningar av monokulturer. Påven Franciskus ser insatsen för de fattiga och marginaliserade i det vidsträckta Amazonasområdet liksom skyddet av skapelsen som ett test för kyrkan.

Generalsekreteraren för Caritas Internationalis, Michael Roy, pekade på den stora betydelse Amazonasområdet med sina 30 miljoner innevånare har för klimatet. Regionens stora problem kräver koordinerade, gränsöverskridande åtgärder från kyrkornas sida.

Kathpress 2015-03-02

Lyssna också till en intervju med kardinal Peter Turkson, via news.va på denna länk här