Jesuitpater Dartmann blir rektor för anrikt prästseminarium i Rom

Den tyske jesuiten Stefan Dartmann lämnar ledningen för den mot Östeuropa inriktade hjälporganisationen Renovabis i Freising vid München och blir rektor för det romerska Collegium Germanicum et Hungaricum, en traditionsrik akademi för prästseminarister från tyskspråkiga länder och Sydosteuropa. Studenter vid Germanicum har bland annat varit kardinalerna Franz König (1905–2004) och Alojzizje Stepinac (1898–1960).

Dartmann lämnar Renovabis på sin ordens önskan. I övergången övertar Renovabis vicedirektor Gerhard Albert pater Dartmanns uppgifter. Albert värdesatte i måndags jesuitens verksamhet vid Renovabis.

Under Dartmanns tid har det blivit viktiga och förnyade impulser. Hans ledarstil har skapat ett öppet och kreativt klimat. Dartmann är en engagerad förmedlare av hjälporganisationens uppdrag i den tyska offentligheten, sade Albert.

Dartmann själv hade gott kunnat tänka sig en andra period, framhöll han. ”Jag kommer att sakna Renovabis”, sade han enligt ett meddelande. Å andra sidan förnekar han inte att arbetet med prästutbildningen vid Germanicum lockar honom.

Stefan Dartmann, som kommer från Nordrhein-Westfalen, trädde 1978 in i Jesuitorden och var 1986–2004 verksam som präst och kyrkoherde i S:ta Eugenia församling i Stockholm. 2004–2010 var han provinsial för jesuiternas tyska provins.

Germanicum, som 1552 grundades av påven Julius III och Ignatius av Loyola för de blivande präster från tyskspråkiga länder och från Mellan- och Östeuropa som studerar i Rom, står enligt traditionen under ledning av en jesuit. För närvarande bor och studerar där enligt Jesuitorden omkring 70 seminarister – präster och prästkandidater – från 49 stift och 15 olika länder.

Den hittillsvarande rektorn för Germanicum, Benedikt Lautenbacher, som sedan 2011 haft detta uppdrag, flyttar till München och ledningen för jesuiternas tyska provins, där han till hösten övertar uppdraget som ledare för främjande av projekt och därmed ansvaret för ordens fundraising. Senast har pater Eberhard von Gemmingen (78) under fem år varit ansvarig för detta.

Heiner Koch, biskop i Dresden, uttalade sig i måndags uppskattande om Dartmann. För lokalkyrkorna har Dartmann alltid varit en pålitlig partner, skriver Koch, ordförande i Renovabis stödförening. Koch tackade också Gerhard Albert, som under en övergång övertar ledningen av hjälporganisationen.

Kathpress 2015-03-02