Statuterna för Vatikanens ekonomimyndigheter offentliggjorda

Statuterna för Vatikanens ekonomiråd och för ekonomisekretariatet har varit kraft från och den 1 mars. Vatikanen offentliggjorde under tisdagen på sin hemsida de riktlinjer som påven Franciskus godkänt liksom även statuterna för generalrevisorns (riksrevisorns) arbete. Följaktligen övervakar rådet de finansiella och ekonomiska aktiviteterna inom Vatikanens institutioner och myndigheter. Det måste också publicera en riskrapport varje år.

Inom ekonomisekretariatet, som lyder under näringslivsrådet, ansvarar en sektion för hela kontrollen av de enskilda vatikanska myndigheterna och institutionernas bokslut. En annan sektion ägnar sig åt administrativa uppgifter.

Rådet består av 15 medlemmar, däribland åtta kardinaler och biskopar samt sju lekpersoner. I ledningen står en prefekt, som utnämns av påven för en femårsperiod. Denne är för närvarande kardinal George Pell [bilden] från Australien.

Oavhäng av de båda inrättningarna, men rättsligt överställd rådet, leder generalrevisorn revisionen av de berörda myndigheterna och andra institutioner. Till sin hjälp har denne ytterligare två revisorer.

Kathpress 2015-03-03

Själva texten med statuterna har inte lagts ut på nätet, den finns dock framlagda i Vatikanens gård San Damaso. Läs mer här

Om och när de görs tillgängliga på nätet, lägger vi ut dem på här på Signums hemsida.

Red. 2015-03-04