Antalet kristna i världen: vilka prognoser kan göras för framtiden?

Kan siffror säga något om kristenhetens framtid? Ja, svarar den amerikanske katolske apologeten och författaren George Weigel. Han hävdar att det förgångna och nuläget – tillsammans med en numerisk projektion om framtiden – kan avslöja något om vad som kan komma att hända med kristendomen globalt under de kommande 35 åren.

Tidskriften International Bulletin of Missionary Research har nyligen publicerat en stor studie av den globala kristenheten. Undersökningen innehåller bland annat en tidslinje mellan åren 1900 och 2050, och gör alltså en förutsägelse om den kommande generationens kristna. Studien markerar några högsta- och lägstasiffror över hela världen. George Weigel som är knuten till tankesmedjan Ethics and Public Policy Center i Washington D.C. har i siffermaterialet funnit tre särskilt intressanta grupper som representerar ett unikt fenomen: de kristna i Afrika, kristna i städer och karismatiska kristna.

I en kolumn nyligen påpekade han att det år 2050 kommer att finnas lika många kristna i Afrika som i hela Latinamerika och Europa sammantaget – en total uppskattning om 1,2 miljarder. Afrika har uppvisat en exponentiell tillväxt av kristna under det senaste århundradet vilket ger anledning att förutse en lovande framtid för kristendomen på kontinenten.

Antalet kristna som lever i storstadsområden förutsägs minska med sex procentenheter fram till år 2050 till en befolkningsandel på 59 procent. Samtidigt måste påpekas att kristendomen har gjort en urban återkomst under det senaste århundradet till 65 procent av den totala befolkningen i dessa regioner i dag, jämfört med bara 29 procent år 1900.

Fastän det uppskattningsvis finns 644 miljoner pingstvänner och karismatiskt kristna världen över i dag förväntas deras antal nå över 1 miljard under de kommande 35 åren, vilket gör denna till en av de mest snabbväxande religiösa grupperna.

”Dessa tre fenomen – afrikansk tillväxt, urbanisering och pingströrelsens utbredning hjälper till att förklara, förmodar jag, den allt större fragmenteringen av den kristna världen”, skrev Weigel i sin kolumn och tillade att en växande ”entreprenöriell kristendom” – det vill säga att många grundar sitt eget samfund – bidrar till dessa tre förbluffande siffror. ”Det förklarar varför antalet kristna samfund har vuxit från 1 600 stycken år 1900 till 45 0000 i dag, med prognosen att de kommer vara hela 70 000 år 2050”, fortsatte Weigel och framhöll att denna entreprenöriella kristna attityd också delvis kan visa oss hur kristendomen ser ut år 2050.

Fastän en lovvärd kristen tillväxt förutses globalt upplever Europas länder ett motsvarande minskat antal. Till exempel har kristenheten i Europa minskat med 43 procentenheter sedan år 1900 vilket gör att den nuvarande kristna befolkningen uppgår till bara 23 procent av kontinentens totala befolkning. Och kristenheten i Europa förväntas fortsätta minska ännu mer efter år 2050.

”Det är värt att notera att under ett århundrade av dramatisk, sammantagen, global kristen tillväxt har den europeiska kristenheten upplevt den lägsta årliga tillväxttakten (0,16 procent)”, påpekade Weigel i sin artikel. Han tillade vidare att år 1900 ”fanns det ungefär 267 miljoner katoliker i världen” men att ”i dag kan världskyrkan räkna in 1,2 miljarder medlemmar och har en prognosticerad tillväxt till 1,6 miljarder fram till mitten av det innevarande århundradet. Men under det sista kvartsseklet av 1900-talet kunde katolicismen se sig förbisprungen av islam som världens största religiösa gemenskap, i och med att den globala muslimska befolkningen växte från 571 miljoner 1970 till dagens 1,7 miljarder.”

Men det finns några goda nyheter om de globala allmänmänskliga förutsättningarna vilka vi också bör hålla i minnet när vi betraktar dåliga nyheter från det gångna och innevarande århundradet, framhöll Weigel och pekade på uppskattningen att 88 procent av den vuxna världsbefolkningen kommer att vara läskunnig i en värld som år 2050 förväntas befolkas av 9,5 miljarder människor. Detta i jämförelse med bara 27 procent år 1900. I tillägg till denna prestation är det sammantaget 89 procent av dagens 7,3 miljarder människor i världen som uttrycker en religiös tro medan bara två procent är ateister och nio procent agnostiker. ”Frontfiguren för den nya ateismen Richard Dawkins och hans gelikar ser inte riktigt ut att segra just nu”, fortsatte han.

Men även om en stor majoritet av människor över hela världen bekänner sig till en religiös tro är det bara 14 procent av alla icke-kristna som känner en kristen: detta betyder att 86 procent av alla icke-kristna inte ens har en kristen bekant, vilket kastar ljus över dagens problem med kristen isolering. Detta misslyckande för den kristna evangelisationen kan visa sig medföra en intressant utveckling för kristenheten under de kommande 35 åren, antydde Weigel: ”Kristenheten tycks ha fastnat i något som påminner gamla hjulspår”, skrev han och påpekade att den utgör 33 procent av hela världsbefolkningen i dag och förmodligen kan se fram mot att växa med tre procent fram till 2050.

”Det återstår alltså en hel del arbete för att fullgöra det stora uppdraget”, avslutade Weigel sin kolumn, ”särskild för dem som inte har någon kontakt med tron.”

Catholic News Agency (CNA) 2015-03-04