Ekologisk omvändelse av nöden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I det påvliga universitetet Gregoriana i Rom hålls denna vecka en tvådagars konferens, där man skall avhandla möjligheterna till en ”radikal ekologisk omvändelse”. Teologer och naturvetare från hela världen skall här dryfta, hur den katolska kyrkan på både ett individuellt och strukturellt plan kan verka för ett bättre skydd av klimatet och hotade arter, liksom hur man skall värna skapelsens värdighet. Bland talarna märks bland andra ledaren för Vatikanens utvecklingsmyndighet, kardinal Peter Turkson, klimatforskaren Otmar Edenhofer och det tyska sändebudet vid Heliga stolen, Annette Schavan.

Den sammanbindande tråden för samtalen är encyklikan Laudato si (Lovad vare du), som tar upp frågor kring miljö och samhälle. På onsdagen kommer den tyska representanten vid en generalaudiens som inledning till mötet att överlämna ett diskussionsunderlag till påven Franciskus med temat ”Ansvar i människans tidsålder”. Konferens har kommit till stånd på initiativ av Georgiens sändebud i Vatikanen Tamara Grdzelidze. Denna ortodoxa teolog är intensivt sysselsatt med temat att skydda skapelsen; hon samarbetar även med den ekumeniske patriarken Bartholomaios I.

Encyklikan Laudato si från 2015 har undertiteln ”Omsorg om det gemensamma huset”, vilket syftar på jorden. I den diskuterar påven Franciskus skyddet av klimatet och miljön, och kopplar samman detta med social rättvisa och ekonomi. Skriften, som har översatts till elva språk och som påven överlämnar vid varje statsbesök, är en uppmaning till ett världsomspännande nytänkande.

Kathpress 2018-03-06

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I det påvliga universitetet Gregoriana i Rom hålls denna vecka en tvådagars konferens, där man skall avhandla möjligheterna till en ”radikal ekologisk omvändelse”. Teologer och naturvetare från hela världen skall här dryfta, hur den katolska kyrkan på både ett individuellt och strukturellt plan kan verka för ett bättre skydd av klimatet och hotade arter, liksom hur man skall värna skapelsens värdighet. Bland talarna märks bland andra ledaren för Vatikanens utvecklingsmyndighet, kardinal Peter Turkson, klimatforskaren Otmar Edenhofer och det tyska sändebudet vid Heliga stolen, Annette Schavan.

Den sammanbindande tråden för samtalen är encyklikan Laudato si (Lovad vare du), som tar upp frågor kring miljö och samhälle. På onsdagen kommer den tyska representanten vid en generalaudiens som inledning till mötet att överlämna ett diskussionsunderlag till påven Franciskus med temat ”Ansvar i människans tidsålder”. Konferens har kommit till stånd på initiativ av Georgiens sändebud i Vatikanen Tamara Grdzelidze. Denna ortodoxa teolog är intensivt sysselsatt med temat att skydda skapelsen; hon samarbetar även med den ekumeniske patriarken Bartholomaios I.

Encyklikan Laudato si från 2015 har undertiteln ”Omsorg om det gemensamma huset”, vilket syftar på jorden. I den diskuterar påven Franciskus skyddet av klimatet och miljön, och kopplar samman detta med social rättvisa och ekonomi. Skriften, som har översatts till elva språk och som påven överlämnar vid varje statsbesök, är en uppmaning till ett världsomspännande nytänkande.

Kathpress 2018-03-06