Påven Franciskus inrättar ny kyrklig festdag för Jungfru Maria

Måndagen efter pingst kommer från och med i år i den katolska kyrkan att firas som minnesdag för den saliga Jungfrun Maria, kyrkans moder, har påven Franciskus beslutat. I ett dekret från Vatikanens kongregation för gudstjänstliv och sakramentsdisciplin, vilket publicerades i lördags skrev kongregationens chef kardinal Robert Sarah att den nya liturgiska festdagen ska ”hjälpa oss att minnas att utvecklingen i det kristna livet måste förankras i korsets mysterium, Kristi offer i eukaristin [det som också på sina håll kallas nattvarden – övers. anm.] och frälsarens moder liksom de frälstas moder, jungfrun, som säger sitt ja till Gud”. Minnesdagen ska nu skrivas in i alla kalendrar och liturgiska böcker.

Jungfru Maria, ikon från 1500-talet, S:t Katarinaklostret, Sinai.

Titeln ”kyrkans moder” för Maria har blivit alltmer populär de senaste decennierna. Påven Paulus VI skänkte högtidligt Maria denna titel vid slutet av Andra Vatikankonciliet (1965), även om den tidigare också hade använts av hans företrädare Benedictus XIV och Leo XIII. Sedan dess har Katolska kyrkan i flera länder och stift också fått Vatikanens godkännande att lägga till en festdag för denna titel i sina lokala kalendrar.

Nu har påven Franciskus beslutat att lägga in dagen i kyrkans universella kalender för att ”förstärka kyrkans moderliga sinne bland själavårdare, ordensfolk och troende liksom utvecklingen av en genuin mariansk fromhet”. I år kommer festdagen att infalla den 21 maj.

Catholic Herald, 2018-03-03