Scicluna återvänder med ryggsäcken full

Samtidigt som övergreppsanklagelserna mot kardinal Pell åter är högaktuella, har ärkebiskop Charles Scicluna återvänt till Rom för att rapportera resultaten av undersökningarna i Chile.

Ärkebiskopen skickades till Chile för att undersöka anklagelser mot biskopen av Osorno, Juan Barros, men blev på grund av en akut operation kvar en vecka längre än planerat. Den veckan användes till att intervjua vittnen i andra övergreppsfall, helt orelaterade till anklagelserna mot Barros.

Scicluna återvänder nu till Rom med material som pekar på att kyrkan i Chile har stora problem som behöver åtgärdas, men inte verkar ha viljan eller förmågan att göra det som krävs.

Chile har sedan 2015 en policy för hanteringen av anklagelser av sexuella övergrepp, men denna saknar formuleringar om nolltolerans, den innehåller inga tvingande ord om anmälan när övergrepp blir kända, och den avvisar ansvar från kyrkans sida att ge offer stöd eller kompensation. Talespersoner för övergreppsoffer har pekat på att det finns en ovilja i den kyrkliga hierarkin i Chile att ta anklagelser på allvar. Istället flyttas de anklagade omkring, och de som anklagat blir misstrodda. I fall där begäran om ersättning från kyrkan har tagits till civil domstol har begäran avslagits.

Det finns just nu möjlighet att justera balansen i Chile, eftersom fem stift (av tjugofem), däribland ärkestiftet Santiago, inom kort kommer att behöva ny biskop. Dessa nya biskopar har förstås möjlighet att förändra eller bevara hanteringen av övergreppsanklagelser. Vilka som utses till biskopar kan mycket väl påverkas av den senaste månadens undersökningar och intervjuer.

Hur påven Franciskus väljer att ta emot och gå vidare med de vittnesmål ärkebiskop Scicluna tar hem till Rom kommer därför att påverka kyrkan i Chile under lång tid framöver, men också säga en hel del till kyrkan globalt på vilket allvar påven egentligen tar arbetet mot sexuella övergrepp. Det finns, minst sagt, en hel del tappat förtroende att ta igen på området.

Red. 2018-03-06

Källa: Crux Now, länk här