Kardinal Turkson ny ledare för påvliga vetenskapsakademin

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Peter Turkson, som tidigare har lett Vatikanens dikasterium för utvecklingsfrågor, har fått ett nytt ansvarsområde. Enligt uppgifter som offentliggjordes av Vatikanen i måndags har påve Franciskus utnämnt kardinalen till kansler för den påvliga vetenskapsakademin. Turkson är sjuttiotre år gammal och har sitt ursprung i Ghana. Därmed efterträder han kurieärkebiskop (en biskop som inte leder ett stift, utan med ett särskilt ansvar inom kurian) Marcelo Sánchez Sorondo. Den sjuttionioårige Sorondo från Argentina har varit ledare för den påvliga vetenskapsakademin sedan 1998 och även för den påvliga akademin för natur- och socialvetenskaper.

I början av 2017 tog Turkson över ledningen för det nyligen grundade vatikanska dikasteriet för mänsklig utveckling och den 1 januari i år valde påven att inte förlänga hans femåriga ämbetstid. I nuläget har dikasteriet två tillförordnade ledare, ordenskvinnan och ekonomen Alessandra Smerilli och kardinal Michael Czerny.

Den påvliga vetenskapsakademin växte fram ur Accademia dei Lincei, som grundades av bland annat Galileo Galilei 1603. I sin nuvarande form grundades den av påven Pius XI 1936. Dess uppgift är att främja kunskapsutbyte och framsteg inom naturvetenskaperna. Medlemmarna träffas vartannat år vid ett så kallat plenarmöte. Där emellan genomförs flera mindre konferenser. Dess medlemmar utgörs av internationellt framstående företrädare inom olika discipliner, exempelvis biologen Francis Collins, och de tillsätts oberoende av sina religiösa övertygelser.

Bland akademiens tidigare medlemmar återfinns Stephen Hawking, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg och Erwin Schrödinger, liksom även den svenske kemisten och Nobelpristagaren Sune Bergström. Tanken är att de slutsatser som de kommer fram till vid sina möten även ska komma till uttryck i påvliga dokument och beslut. För tillfället leds akademins arbete av den tyske agronomen Joachim von Braun.

Akademin håller till i Casino di Pio IV i de vatikanska trädgårdarna, där även den påvliga akademin för socialvetenskaper sammanträder. Denna sammanslutning grundades av Johannes Paulus II 1994 och dess president är den italienske ekonomen Stefano Zamagni.

Kathpress 2022-04-04

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Peter Turkson, som tidigare har lett Vatikanens dikasterium för utvecklingsfrågor, har fått ett nytt ansvarsområde. Enligt uppgifter som offentliggjordes av Vatikanen i måndags har påve Franciskus utnämnt kardinalen till kansler för den påvliga vetenskapsakademin. Turkson är sjuttiotre år gammal och har sitt ursprung i Ghana. Därmed efterträder han kurieärkebiskop (en biskop som inte leder ett stift, utan med ett särskilt ansvar inom kurian) Marcelo Sánchez Sorondo. Den sjuttionioårige Sorondo från Argentina har varit ledare för den påvliga vetenskapsakademin sedan 1998 och även för den påvliga akademin för natur- och socialvetenskaper.

I början av 2017 tog Turkson över ledningen för det nyligen grundade vatikanska dikasteriet för mänsklig utveckling och den 1 januari i år valde påven att inte förlänga hans femåriga ämbetstid. I nuläget har dikasteriet två tillförordnade ledare, ordenskvinnan och ekonomen Alessandra Smerilli och kardinal Michael Czerny.

Den påvliga vetenskapsakademin växte fram ur Accademia dei Lincei, som grundades av bland annat Galileo Galilei 1603. I sin nuvarande form grundades den av påven Pius XI 1936. Dess uppgift är att främja kunskapsutbyte och framsteg inom naturvetenskaperna. Medlemmarna träffas vartannat år vid ett så kallat plenarmöte. Där emellan genomförs flera mindre konferenser. Dess medlemmar utgörs av internationellt framstående företrädare inom olika discipliner, exempelvis biologen Francis Collins, och de tillsätts oberoende av sina religiösa övertygelser.

Bland akademiens tidigare medlemmar återfinns Stephen Hawking, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg och Erwin Schrödinger, liksom även den svenske kemisten och Nobelpristagaren Sune Bergström. Tanken är att de slutsatser som de kommer fram till vid sina möten även ska komma till uttryck i påvliga dokument och beslut. För tillfället leds akademins arbete av den tyske agronomen Joachim von Braun.

Akademin håller till i Casino di Pio IV i de vatikanska trädgårdarna, där även den påvliga akademin för socialvetenskaper sammanträder. Denna sammanslutning grundades av Johannes Paulus II 1994 och dess president är den italienske ekonomen Stefano Zamagni.

Kathpress 2022-04-04

Detta är en nyhetstext.