Post covid-19-kommission tacklar kontroversiella teman

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid en presskonferens i Vatikanen den 7 juli presenterade kardinal Peter Turkson det arbete som en av fem ”post covid-19-kommissionärer” hittills har åstadkommit. De ingår i en projektgrupp som påven Franciskus har bildat, i syfte att diskutera och utforska möjligheterna och utmaningarna världen står inför som en följd av pandemin.

Vid sidan av kardinal Turkson var också syster Alessandra Smerilli, ekonom och universitetsprofessor, samt medverkande i kommissionen som ägnar sig åt ekonomiska frågor. På presskonferensen fokuserade Smerilli på ett ”kontroversiellt” tema som påven själv har berört ett antal gånger.

Förslaget är att omfördela de ofantliga summor pengar som idag används inom vapenindustrin, genom att istället investera de summorna i krisberedskap. År 2019 var den sammanlagda globala utgiften för militärsatsningar 1,9 triljoner amerikanska dollar. Detta belopp skulle hellre kunna gå till forskning eller till medicinsk teknologi såsom ventilatorer.

Anledningen till att detta tema är så ”kontroversiellt”, är att sådana åtgärder, tycks det, skulle leda till ökad arbetslöshet i och med att många arbetsplatser i den industrin skulle försvinna. Smerilli ägnar därför presskonferensen åt att slå hål på dessa myter: ”Militärindustrin är egentligen en sektor som skapar få arbetsplatser – ytterst få. Flera internationella utredningar visar att, med en smula långsiktigt tänkande, skulle en övergång mot större satsningar på hälsosektorn och ekologin kunna öka antalet arbetsplatser betydligt.” Smerilli anmärker också att i länder av mindre storlek, påverkar militärsatsningar landets BNP oerhört negativt.

Kardinal Turkson avrundade genom att bekräfta Smerillis budskap: ”det mest naturliga”, menar han, är att investera ”för att främja livets värde, snarare än för att tillverka redskap för att döda”. Han framhävde Heliga stolens stöd för FN:s uppmaning till vapenvila under de rådande omständigheterna. ”Vi kan inte bekämpa pandemin om vi ständigt bekämpar varandra”, avslutade kardinalen.

Red. 2020-07-15

Detta är en nyhetstext, hela nyheten kan läsas via denna länk.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid en presskonferens i Vatikanen den 7 juli presenterade kardinal Peter Turkson det arbete som en av fem ”post covid-19-kommissionärer” hittills har åstadkommit. De ingår i en projektgrupp som påven Franciskus har bildat, i syfte att diskutera och utforska möjligheterna och utmaningarna världen står inför som en följd av pandemin.

Vid sidan av kardinal Turkson var också syster Alessandra Smerilli, ekonom och universitetsprofessor, samt medverkande i kommissionen som ägnar sig åt ekonomiska frågor. På presskonferensen fokuserade Smerilli på ett ”kontroversiellt” tema som påven själv har berört ett antal gånger.

Förslaget är att omfördela de ofantliga summor pengar som idag används inom vapenindustrin, genom att istället investera de summorna i krisberedskap. År 2019 var den sammanlagda globala utgiften för militärsatsningar 1,9 triljoner amerikanska dollar. Detta belopp skulle hellre kunna gå till forskning eller till medicinsk teknologi såsom ventilatorer.

Anledningen till att detta tema är så ”kontroversiellt”, är att sådana åtgärder, tycks det, skulle leda till ökad arbetslöshet i och med att många arbetsplatser i den industrin skulle försvinna. Smerilli ägnar därför presskonferensen åt att slå hål på dessa myter: ”Militärindustrin är egentligen en sektor som skapar få arbetsplatser – ytterst få. Flera internationella utredningar visar att, med en smula långsiktigt tänkande, skulle en övergång mot större satsningar på hälsosektorn och ekologin kunna öka antalet arbetsplatser betydligt.” Smerilli anmärker också att i länder av mindre storlek, påverkar militärsatsningar landets BNP oerhört negativt.

Kardinal Turkson avrundade genom att bekräfta Smerillis budskap: ”det mest naturliga”, menar han, är att investera ”för att främja livets värde, snarare än för att tillverka redskap för att döda”. Han framhävde Heliga stolens stöd för FN:s uppmaning till vapenvila under de rådande omständigheterna. ”Vi kan inte bekämpa pandemin om vi ständigt bekämpar varandra”, avslutade kardinalen.

Red. 2020-07-15

Detta är en nyhetstext, hela nyheten kan läsas via denna länk.