Merkel vid katolikdagen i Münster: ”Det internationella samarbetet är i kris”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel håller fast ett starkt internationellt samarbete. ”För närvarande är multilateralismen i kris”, sade hon på fredagen vid den tyska katolikdagen i Münster. ”Om vi inte kan uppnå en gemensam internationell ordning, utan var och en gör som den själv vill, är detta dåliga nyheter för världen.” 4 000 personer var närvarande vid estraddiskussionen med den tyska regeringschefen och Vatikanens representant, kardinal Peter Turkson.

Efter andra världskriget var den internationella gemenskapen i stånd att prestera otroliga ansträngningar. Hon hänvisade till grundandet av Förenta Nationerna och antagandet av deklarationen om mänskliga rättigheter. Vid den tiden genomgick världen ”en mycket känslig period”, enligt förbundskanslern, ”de som upplevde Andra världskrigets fasor kommer snart inte längre finnas ibland oss”. Då tränger med förnyad styrka åter frågan på om huruvida mänskligheten verkligen lärt sig något av historien. ”Den måste vi ständigt vidmakthålla”, manade kanslern.

Europa är inte starkt nog att vara den enda fredsmakten i världen. I ljuset av det ökande antalet konflikter i världen tillfogade hon och vädjade om att inte låta oss avtrubbas. ”Det är en fara med tanke på de många bilder vi ser av människor, vars värde i dag trampas under fötterna.” Många konflikter utspelas emellertid inte långt borta, ”utan direkt utanför vår husdörr”.

USA:s avståndstagande från kärnvapenöverenskommelsen med Iran oroade Merkel. Detta steg är grunden för ”ett stort beklagande”. Hon medgav att det fanns svåra temata i förhandlingarna med Iran. Icke desto mindre var det ”inte rätt” att ensidigt upphäva en överenskommelse som enhälligt antagits av FN:s säkerhetsråd. ”Det skadar förtroendet för den internationella ordningen”, enligt Merkel.

Kardinal Peter Turkson, beklagade vid sammankomsten att USA:s beslut skadade förhållandet till Europa. De europeiska länderna har ändå en chans om de går in för en dialog, betonade han. ”Fred uppnås inte med vapen, utan genom en dialog.”

Ordföranden i de tyska katolikernas centralkommitté, Thomas Sternberg, underströk att det för demokratiska politiker och engagerade kristna inte kan finnas en annan maxim än strävan efter fred. Merkel har återigen gjort det tydligt att flyktingfrågan inte är ett politiskt problem som alla andra, utan att ”frågan gäller graden av vår humanitet”.

Kathpress 2018-05-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel håller fast ett starkt internationellt samarbete. ”För närvarande är multilateralismen i kris”, sade hon på fredagen vid den tyska katolikdagen i Münster. ”Om vi inte kan uppnå en gemensam internationell ordning, utan var och en gör som den själv vill, är detta dåliga nyheter för världen.” 4 000 personer var närvarande vid estraddiskussionen med den tyska regeringschefen och Vatikanens representant, kardinal Peter Turkson.

Efter andra världskriget var den internationella gemenskapen i stånd att prestera otroliga ansträngningar. Hon hänvisade till grundandet av Förenta Nationerna och antagandet av deklarationen om mänskliga rättigheter. Vid den tiden genomgick världen ”en mycket känslig period”, enligt förbundskanslern, ”de som upplevde Andra världskrigets fasor kommer snart inte längre finnas ibland oss”. Då tränger med förnyad styrka åter frågan på om huruvida mänskligheten verkligen lärt sig något av historien. ”Den måste vi ständigt vidmakthålla”, manade kanslern.

Europa är inte starkt nog att vara den enda fredsmakten i världen. I ljuset av det ökande antalet konflikter i världen tillfogade hon och vädjade om att inte låta oss avtrubbas. ”Det är en fara med tanke på de många bilder vi ser av människor, vars värde i dag trampas under fötterna.” Många konflikter utspelas emellertid inte långt borta, ”utan direkt utanför vår husdörr”.

USA:s avståndstagande från kärnvapenöverenskommelsen med Iran oroade Merkel. Detta steg är grunden för ”ett stort beklagande”. Hon medgav att det fanns svåra temata i förhandlingarna med Iran. Icke desto mindre var det ”inte rätt” att ensidigt upphäva en överenskommelse som enhälligt antagits av FN:s säkerhetsråd. ”Det skadar förtroendet för den internationella ordningen”, enligt Merkel.

Kardinal Peter Turkson, beklagade vid sammankomsten att USA:s beslut skadade förhållandet till Europa. De europeiska länderna har ändå en chans om de går in för en dialog, betonade han. ”Fred uppnås inte med vapen, utan genom en dialog.”

Ordföranden i de tyska katolikernas centralkommitté, Thomas Sternberg, underströk att det för demokratiska politiker och engagerade kristna inte kan finnas en annan maxim än strävan efter fred. Merkel har återigen gjort det tydligt att flyktingfrågan inte är ett politiskt problem som alla andra, utan att ”frågan gäller graden av vår humanitet”.

Kathpress 2018-05-11