Multinationell kyrklig referensgrupp av flyktingansvariga möttes i Rom

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Omkring 40 nationella medlemmar i en referensgrupp ansvarig för migrationsfrågor har kommit samman i Rom för ett arbetsmöte. I fokus för detta tvådagarsmöte står informationsutbyte rörande läget för migranter i de olika länderna, aktuella problem och möjligheter, samt kort-, medel- och långfristiga hjälpinsatser från kyrkans sida, enligt den påvliga migrationsgruppen.

En tyngdpunkt för överläggningarna gäller uppgifter från ”Global Compacts 2018” rörande flyktingar och migranter. Denna Förenta Nationernas ramöverenskommelse kommer nästa år att fastställa riktlinjer beträffande såväl mottagandet av flyktingar som en ordnad, säker och ansvarsfull migration. Vidare kommer delegaterna att rådslå om ett gemensamt förfaringssätt i flyktinghjälpen. Ledmotiven kommer att vara mottagande, skydde, understöd och integration, enligt ett meddelande från gruppen.

Man är enig om nödvändigheten att bekämpa flyktorsakerna, enligt Vatikanen. Säker och ansvarsfull migration ”kan bara finnas när människor är verkligt fria att förbli i sina ursprungsländer”.

I seminarierna från måndag till tisdag deltog enligt uppgift 36 delegater från biskopskonferenser från alla fem kontinenterna, samt medlemmar av Vatikanens statssekretariat och de påvliga representanterna vid Förenta Nationerna i New York respektive Genève.

Påven Franciskus har samlat de hittills spridda ärendena rörande mänskliga rättigheter, migration, hälsa och humanitär hjälp under en gemensam myndighet i Vatikanen för mänskliga rättigheter och utveckling. Ledare för myndigheten, som började sin verksamhet den 1 januari, är kardinal Peter Turkson, sedan länge ordförande i det påvliga rådet för rättvisa och fred. Avdelningen för flyktingar och migranter leds för närvarande av påven personligen.

Kathpress 2017-06-15

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Omkring 40 nationella medlemmar i en referensgrupp ansvarig för migrationsfrågor har kommit samman i Rom för ett arbetsmöte. I fokus för detta tvådagarsmöte står informationsutbyte rörande läget för migranter i de olika länderna, aktuella problem och möjligheter, samt kort-, medel- och långfristiga hjälpinsatser från kyrkans sida, enligt den påvliga migrationsgruppen.

En tyngdpunkt för överläggningarna gäller uppgifter från ”Global Compacts 2018” rörande flyktingar och migranter. Denna Förenta Nationernas ramöverenskommelse kommer nästa år att fastställa riktlinjer beträffande såväl mottagandet av flyktingar som en ordnad, säker och ansvarsfull migration. Vidare kommer delegaterna att rådslå om ett gemensamt förfaringssätt i flyktinghjälpen. Ledmotiven kommer att vara mottagande, skydde, understöd och integration, enligt ett meddelande från gruppen.

Man är enig om nödvändigheten att bekämpa flyktorsakerna, enligt Vatikanen. Säker och ansvarsfull migration ”kan bara finnas när människor är verkligt fria att förbli i sina ursprungsländer”.

I seminarierna från måndag till tisdag deltog enligt uppgift 36 delegater från biskopskonferenser från alla fem kontinenterna, samt medlemmar av Vatikanens statssekretariat och de påvliga representanterna vid Förenta Nationerna i New York respektive Genève.

Påven Franciskus har samlat de hittills spridda ärendena rörande mänskliga rättigheter, migration, hälsa och humanitär hjälp under en gemensam myndighet i Vatikanen för mänskliga rättigheter och utveckling. Ledare för myndigheten, som började sin verksamhet den 1 januari, är kardinal Peter Turkson, sedan länge ordförande i det påvliga rådet för rättvisa och fred. Avdelningen för flyktingar och migranter leds för närvarande av påven personligen.

Kathpress 2017-06-15