K9-kardinalerna diskuterar personal, kostnader och arbetet mot övergrepp

Påvens kardinalsråd (K9) diskuterade vid sitt senaste möte framför allt frågor om decentralisering, personal och kostnadsbegränsningar. Enligt vad Vatikanens talesperson Greg Burke meddelade under onsdagen, har diskussionerna också handlat om hur de kyrkliga processerna mot övergrepp ska kunna påskyndas. En av flera möjligheter nämnde påven Franciskus själv under flygresan hem från Peru, nämligen att decentralisera förfarandet. Men något beslut är ännu inte fattat, enligt Burke.

Kardinal Reinhard Marx lade som ledare för ekonomirådet bland annat fram förslag till styrningen av personalutvecklingen inom Vatikanen, sade Burke. Dessutom rapporterade han om framsteg när det gäller bokslutsarbete och kostnadsminskningar. Sålunda har ekonomirådet beslutat att överpröva riktlinjerna för Vatikanens institutioner för minska kostnaderna.

K9-gruppen tog också upp riktlinjerna för de nationella och religionala biskopskonferenserna, meddelade Burke. Det handlar om en ändamålsenlig decentralisering under påvens ledning. Till detta hade man ”läst igenom” påven Johannes Paulus II:s förordning Apostolos suos och motsvarande uttalande i Evangelii gaudium. I den senare skriver påven Franciskus att det för biskopskonferenserna ännu inte finns någon lämplig stadga, som i tillräckligt stor utsträckning tillvaratar deras egna kompetenser, även i lärofrågor.

Utöver detta rapporterade ledaren för Vatikanens myndighet för hållbar mänsklig utveckling, kardinal Peter Turkson, om arbetet inom hans nya och mycket stora dikasterium. K9-rådet ägnade sig åt Kongregationerna för östkyrkorna och ”för folkens evangelisering”, som framför allt är ansvarig för stiften på södra halvklotet. En annan fråga handlade, enligt Burke, om den i november upprättade tredje avdelningen inom statssekretariatet. Den ska särskilt ansvara för Heliga stolen omfattande diplomatiska personalstyrka.

Nästa möte för kardinalsrådet är inplanerat till den 23–25 april. Även om det nyligen flera gånger hetat att gruppen närmar sig slutet av sitt arbete, så betyder detta, enligt Greg Burke, inte att det snart kommer att finnas en slutrapport. Arbetet kommer absolut att kunna pågå i ytterligare två år. ”Det är ett maratonlopp, och i ett sådant är den sista kilometern alltid den svåraste”, sade Vatikanens talesperson.

Kathpress 2018-02-28

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påvens kardinalsråd (K9) diskuterade vid sitt senaste möte framför allt frågor om decentralisering, personal och kostnadsbegränsningar. Enligt vad Vatikanens talesperson Greg Burke meddelade under onsdagen, har diskussionerna också handlat om hur de kyrkliga processerna mot övergrepp ska kunna påskyndas. En av flera möjligheter nämnde påven Franciskus själv under flygresan hem från Peru, nämligen att decentralisera förfarandet. Men något beslut är ännu inte fattat, enligt Burke.

Kardinal Reinhard Marx lade som ledare för ekonomirådet bland annat fram förslag till styrningen av personalutvecklingen inom Vatikanen, sade Burke. Dessutom rapporterade han om framsteg när det gäller bokslutsarbete och kostnadsminskningar. Sålunda har ekonomirådet beslutat att överpröva riktlinjerna för Vatikanens institutioner för minska kostnaderna.

K9-gruppen tog också upp riktlinjerna för de nationella och religionala biskopskonferenserna, meddelade Burke. Det handlar om en ändamålsenlig decentralisering under påvens ledning. Till detta hade man ”läst igenom” påven Johannes Paulus II:s förordning Apostolos suos och motsvarande uttalande i Evangelii gaudium. I den senare skriver påven Franciskus att det för biskopskonferenserna ännu inte finns någon lämplig stadga, som i tillräckligt stor utsträckning tillvaratar deras egna kompetenser, även i lärofrågor.

Utöver detta rapporterade ledaren för Vatikanens myndighet för hållbar mänsklig utveckling, kardinal Peter Turkson, om arbetet inom hans nya och mycket stora dikasterium. K9-rådet ägnade sig åt Kongregationerna för östkyrkorna och ”för folkens evangelisering”, som framför allt är ansvarig för stiften på södra halvklotet. En annan fråga handlade, enligt Burke, om den i november upprättade tredje avdelningen inom statssekretariatet. Den ska särskilt ansvara för Heliga stolen omfattande diplomatiska personalstyrka.

Nästa möte för kardinalsrådet är inplanerat till den 23–25 april. Även om det nyligen flera gånger hetat att gruppen närmar sig slutet av sitt arbete, så betyder detta, enligt Greg Burke, inte att det snart kommer att finnas en slutrapport. Arbetet kommer absolut att kunna pågå i ytterligare två år. ”Det är ett maratonlopp, och i ett sådant är den sista kilometern alltid den svåraste”, sade Vatikanens talesperson.

Kathpress 2018-02-28