Vatikanen överväger lokala specialdomstolar mot övergrepp

Med speciella lokala domstolar ämnar Vatikanen påskynda de processer angående sexuella övergrepp mot minderåriga, som har överlämnats till rättslig prövning i Rom. Den italienska webbplatsen Vatican Insider rapporterade på tisdagen (27 februari 2018) att det niohövdade kardinalsrådet K9 överväger en sådan åtgärd.

Det handlar om ett slags organisatorisk förflyttning, för att man ska kunna arbeta snabbt och på lokalplan. Däremot inskränks inte det ansvar som åvilar såväl Troskongregationen som Kommissionen för undersökning av svåra övergrepp begångna av präster och ordensfolk.

Troskongregationen, under ledningen av prefekten ärkebiskop Luis Francisco Ladaria, har ett tungt arbete med ungefär 1 800 fall, som har anmälts för rättslig prövning och måste undersökas, uppges det. Dessutom skulle regionala specialdomstolar inom Kongregationen bättre kunna behandla fallen utifrån ländernas olika juridiska och kulturella förutsättningar. Förutsättningen är dock att K9-rådet verkligen föreslår påven denna reform, och att Franciskus genomför den.

Mot slutet av sitt pontifikat överlämnade påven Johannes Paulus II (1978–2005) till Troskongregationen ansvaret för att utreda fall av prästers och ordensfolk övergrepp mot minderåriga. Antalet behandlade fall steg snabbt, sedan det blev känt vilken omfattning som övergreppen mot minderåriga i kyrkan hade. När den dåvarande medlemmen av Barnskyddskommissionen Marie Collins avgick från sitt uppdrag, motiverade hon det med att Troskongregationen bidrog till att arbetet fördröjdes och att det fanns brister i samarbetet.

Kardinalsrådet ger påven råd angående inomkyrkliga reformprojekt. Kampen mot missbruk är därvidlag fortsatt av högsta prioritet, sade förra veckan K9-rådets sekreterare, biskop Marcello Semeraro. I mitten av februari återupptog den påvliga Barnskyddskommissionen sitt arbete med förändrad sammansättning.

Kathpress 2018-02-27