Sexuella övergrepp inom SSPX

av ULF JONSSON   Sveriges television sänder i kväll, onsdag den 5 april, det första av två tv-program gjorda av Uppdrag granskning om sexuella övergrepp mot barn inom SSPX, en ultrakonservativ grupp som uteslöts ur den katolska kyrkan år 1988, efter en mångårig konflikt med Rom. Utförliga uppgifter om innehållet i kvällens tv-program finns redan nu utlagda på internet, bland annat på Svt:s egen hemsida (se exempelvis  denna länk  och denna länk ) och på hemsidan Crux (se denna länk).

Ett av vittnena i tv-programmet, en numera 37-årig fransman kallad ”André”, berättar om hur han som barn utsattes för övergrepp av en präst inom SSPX på 1980-talet. Tydligen var de övergrepp som begicks av denne präst och även andra prästers övergrepp väl kända av SSPX:s ledning redan i slutet av 1980-talet. Men ledningen nöjde sig med att enbart flytta runt dessa präster mellan olika församlingar. Detta lär i tv-programmet bekräftas genom en hemlig inspelning med SSPX-prästen Niklaus Pflüger, som i dag är närmaste medarbetaren till SSPX:s högste ledare, biskop Bernard Fellay. Fellay ska enligt uppgifter i programmet ha låtit prästen arbeta vidare inom kyrkans barn- och ungdomsverksamhet ännu på 2000-talet. En intern utredning inom SSPX fastställde för några år sedan att prästen gjort sig skyldig till övergrepp på barn och han ålades att dra sig tillbaka till ”ett liv i bot och bön”. Men så sent som 2015 tjänstgjorde han vid högtidliga gudstjänster i SSPX:s högsäte Econe i Schweiz.

Ett annat fall som behandlas i tv-programmet gäller en amerikansk präststudent inom SSPX som gjort sig skyldig till en rad pedofilövergrepp under en tioårsperiod. Han avtjänar numera livstidsstraff i ett fängelse i den amerikanska delstaten Idaho.

Pedofilövergrepp förekommer i olika slags miljöer, och de är mycket allvarliga brottt oavsett var de än de begås. Efter raden av avslöjanden av sexuella övergrepp på barn inom den katolska kyrkan i olika länder runt om i världen införde Vatikanen under påven Benedictus XVI (2005–2013) en strikt policy av nolltolerans mot övergrepp. Präster och biskopar som begått sexuella övergrepp ska skyndsamt avkragas och brotten ska polisanmälas. Ansvariga inom kyrkan som har försökt att mörka övergrepp ska även de avsättas och ställas till svars för sitt handlade. Eftersom SSPX inte är en del av den katolska kyrkan står de inte under Vatikanens överhöghet. Så vitt man kan bedöma utifrån de uppgifter som redan har kommit ut om kvällens tv-program verkar SSPX:s ledning i stor utsträckning ha valt att se mellan fingrarna på dessa brott. Det verkar som att de skyldiga prästerna har fått fortsätta att verka som präster, om än i begränsad omfattning.

Avslöjandena om pedofilövergrepp inom SSPX kommer samtidigt som det nu pågår förhandlingar mellan Vatikanen och SSPX med syfte att uppnå en försoning och möjliggöra en integrering av SSPX in i den katolska kyrkan. I sak rör det sig om två olika frågeställningar utan direkta kopplingar till varandra. Sådana förhandlingar med SSPX ägde rum också under den förre påven Benedictus XVI. Men han stoppade förhandlingarna eftersom SSPX inte var beredda att uppfylla vissa bestämda villkor. Bland dessa villkor var att SSPX måste erkänna Andra Vatikankonciliets (1962–1965) beslut i frågor om religionsfrihet, åtskillnad mellan kyrka och stat, en respektfull dialog med andra religioner och ett entydigt fördömande av alla former av antisemitism. SSPX var inte beredda att gå med på dessa krav, och Benedictus XVI avbröt därför förhandlingarna.

Förhandlingarna mellan Vatikanen och SSPX har emellertid återupptagits under den nuvarande påven Franciskus och ärkebiskop Guido Pozzo, som leder Vatikanens förhandlingar med SSPX, har i media nyligen förklarat att man har kommit långt i förhandlingarna. Även SSPX:s ledare Fellay har i media bekräftat dessa uppgifter. Det är svårt att bedöma vad detta konkret betyder, om en försoning verkligen är nära förestående eller ej. Det är dock känt att den nuvarande påven Franciskus vill uppnå en försoning, och han har också tagit beslut om några små steg som pekar i den riktningen. Även den förre påven, Benedictus XVI, tog vissa mindre beslut i samma riktning men beslöt sig ändå slutligen för att stänga dörren för SSPX. Också helt oberoende av de nu avslöjade pedofilövergreppen finns det anledning även för den nuvarande påven Franciskus att vara försiktig i förhandlingarna med SSPX.

Det är ingen hemlighet att vi är många katoliker som ställer oss frågande inför försöken att uppnå en försoning med SSPX. På en rad punkter avvisar SSPX hårdnackat viktiga katolska uppfattningar, och det är knappast troligt att de kommer att ändra sig på dessa punkter. De nya uppgifter om pedofilövergrepp och ledningens mörkande av övergreppen som nu kommer i dagen har ingen direkt koppling till dessa teologiska kontroverser kring receptionen av Andra Vatikankonciliet. Och katolska kyrkan har själv ingen anledning att förhäva sig med tanke på sitt eget senfärdiga sätt att hantera pedofilskandalerna inom sina egna led. Men samtidigt kommer de nya avslöjandena naturligtvis ändå att ytterligare förstärka den skepsis som många katoliker känner inför en möjlig integration av SSPX inom den katolska kyrkan. Och om det stämmer att SSPX:s ledare Bernard Fellay känt till och under lång tid mörkat dessa pedofilövergrepp bland sina präster – och i skrivande stund finns ingen anledning av betvivla dessa uppgifters korrekthet –  finns bara ett alternativ kvar för Vatikanen, nämligen att kräva att Fellay omedelbart avgår som biskop och som ledare för SSPX.

Stockholms katolska stift kommenterar i dag saken i ett pressmeddelande, se denna länk.

Vatikanens radiostation Vatican radio informerar på sin svenska hemsida om avslöjanden som i detta sammanhang nyligen har gjorts i Frankrike, se denna länk.

Ulf Jonsson 2017-04-05, klockan 15.00.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av ULF JONSSON   Sveriges television sänder i kväll, onsdag den 5 april, det första av två tv-program gjorda av Uppdrag granskning om sexuella övergrepp mot barn inom SSPX, en ultrakonservativ grupp som uteslöts ur den katolska kyrkan år 1988, efter en mångårig konflikt med Rom. Utförliga uppgifter om innehållet i kvällens tv-program finns redan nu utlagda på internet, bland annat på Svt:s egen hemsida (se exempelvis  denna länk  och denna länk ) och på hemsidan Crux (se denna länk).

Ett av vittnena i tv-programmet, en numera 37-årig fransman kallad ”André”, berättar om hur han som barn utsattes för övergrepp av en präst inom SSPX på 1980-talet. Tydligen var de övergrepp som begicks av denne präst och även andra prästers övergrepp väl kända av SSPX:s ledning redan i slutet av 1980-talet. Men ledningen nöjde sig med att enbart flytta runt dessa präster mellan olika församlingar. Detta lär i tv-programmet bekräftas genom en hemlig inspelning med SSPX-prästen Niklaus Pflüger, som i dag är närmaste medarbetaren till SSPX:s högste ledare, biskop Bernard Fellay. Fellay ska enligt uppgifter i programmet ha låtit prästen arbeta vidare inom kyrkans barn- och ungdomsverksamhet ännu på 2000-talet. En intern utredning inom SSPX fastställde för några år sedan att prästen gjort sig skyldig till övergrepp på barn och han ålades att dra sig tillbaka till ”ett liv i bot och bön”. Men så sent som 2015 tjänstgjorde han vid högtidliga gudstjänster i SSPX:s högsäte Econe i Schweiz.

Ett annat fall som behandlas i tv-programmet gäller en amerikansk präststudent inom SSPX som gjort sig skyldig till en rad pedofilövergrepp under en tioårsperiod. Han avtjänar numera livstidsstraff i ett fängelse i den amerikanska delstaten Idaho.

Pedofilövergrepp förekommer i olika slags miljöer, och de är mycket allvarliga brottt oavsett var de än de begås. Efter raden av avslöjanden av sexuella övergrepp på barn inom den katolska kyrkan i olika länder runt om i världen införde Vatikanen under påven Benedictus XVI (2005–2013) en strikt policy av nolltolerans mot övergrepp. Präster och biskopar som begått sexuella övergrepp ska skyndsamt avkragas och brotten ska polisanmälas. Ansvariga inom kyrkan som har försökt att mörka övergrepp ska även de avsättas och ställas till svars för sitt handlade. Eftersom SSPX inte är en del av den katolska kyrkan står de inte under Vatikanens överhöghet. Så vitt man kan bedöma utifrån de uppgifter som redan har kommit ut om kvällens tv-program verkar SSPX:s ledning i stor utsträckning ha valt att se mellan fingrarna på dessa brott. Det verkar som att de skyldiga prästerna har fått fortsätta att verka som präster, om än i begränsad omfattning.

Avslöjandena om pedofilövergrepp inom SSPX kommer samtidigt som det nu pågår förhandlingar mellan Vatikanen och SSPX med syfte att uppnå en försoning och möjliggöra en integrering av SSPX in i den katolska kyrkan. I sak rör det sig om två olika frågeställningar utan direkta kopplingar till varandra. Sådana förhandlingar med SSPX ägde rum också under den förre påven Benedictus XVI. Men han stoppade förhandlingarna eftersom SSPX inte var beredda att uppfylla vissa bestämda villkor. Bland dessa villkor var att SSPX måste erkänna Andra Vatikankonciliets (1962–1965) beslut i frågor om religionsfrihet, åtskillnad mellan kyrka och stat, en respektfull dialog med andra religioner och ett entydigt fördömande av alla former av antisemitism. SSPX var inte beredda att gå med på dessa krav, och Benedictus XVI avbröt därför förhandlingarna.

Förhandlingarna mellan Vatikanen och SSPX har emellertid återupptagits under den nuvarande påven Franciskus och ärkebiskop Guido Pozzo, som leder Vatikanens förhandlingar med SSPX, har i media nyligen förklarat att man har kommit långt i förhandlingarna. Även SSPX:s ledare Fellay har i media bekräftat dessa uppgifter. Det är svårt att bedöma vad detta konkret betyder, om en försoning verkligen är nära förestående eller ej. Det är dock känt att den nuvarande påven Franciskus vill uppnå en försoning, och han har också tagit beslut om några små steg som pekar i den riktningen. Även den förre påven, Benedictus XVI, tog vissa mindre beslut i samma riktning men beslöt sig ändå slutligen för att stänga dörren för SSPX. Också helt oberoende av de nu avslöjade pedofilövergreppen finns det anledning även för den nuvarande påven Franciskus att vara försiktig i förhandlingarna med SSPX.

Det är ingen hemlighet att vi är många katoliker som ställer oss frågande inför försöken att uppnå en försoning med SSPX. På en rad punkter avvisar SSPX hårdnackat viktiga katolska uppfattningar, och det är knappast troligt att de kommer att ändra sig på dessa punkter. De nya uppgifter om pedofilövergrepp och ledningens mörkande av övergreppen som nu kommer i dagen har ingen direkt koppling till dessa teologiska kontroverser kring receptionen av Andra Vatikankonciliet. Och katolska kyrkan har själv ingen anledning att förhäva sig med tanke på sitt eget senfärdiga sätt att hantera pedofilskandalerna inom sina egna led. Men samtidigt kommer de nya avslöjandena naturligtvis ändå att ytterligare förstärka den skepsis som många katoliker känner inför en möjlig integration av SSPX inom den katolska kyrkan. Och om det stämmer att SSPX:s ledare Bernard Fellay känt till och under lång tid mörkat dessa pedofilövergrepp bland sina präster – och i skrivande stund finns ingen anledning av betvivla dessa uppgifters korrekthet –  finns bara ett alternativ kvar för Vatikanen, nämligen att kräva att Fellay omedelbart avgår som biskop och som ledare för SSPX.

Stockholms katolska stift kommenterar i dag saken i ett pressmeddelande, se denna länk.

Vatikanens radiostation Vatican radio informerar på sin svenska hemsida om avslöjanden som i detta sammanhang nyligen har gjorts i Frankrike, se denna länk.

Ulf Jonsson 2017-04-05, klockan 15.00.