Det är farliga, inte knäppa, åsikter som ska stoppas

av THOMAS IDERGARD
Förra veckan uppmärksammades (t. ex. här) att organisationen Sveriges förenade muslimer arrangerat föreläsningar med en imam som bland annat lärt ut att 12-åriga flickor som inte använder slöja hamnar i helvetet och som jämfört kvinnor med praliner i en chokladask av vilka man bara ska ”ta” dem i papper (det vill säga beslöjade) medan de utan papper lämnas åt ”flugorna”.

Man bör på åtskilliga grunder reagera starkt mot sådana budskap. Från ett kristet perspektiv uttrycker de en nidbild av Gud och Guds uppenbarelse om sig själv och människan. Män och kvinnor har olika uppgifter i skapelsen men värdigheten och värdet är lika genom att alla är skapade till Guds avbild. Bevarandet av denna värdighet är själva målet för våra handlingar och får förstås konsekvenser för hur vi talar om varandra. En människa är aldrig någon man ”tar” för att konsumera som praliner i en ask.

Tydligen har den aktuella organisationen tidigare varit föremål för anklagelser om kopplingar till islamism och terrorsympatier. Det skulle i så fall gå utöver föreläsningar med bisarra åsikter och vara en ren säkerhetsfråga som måste hanteras i särskild ordning. Här avser jag kommentera debatten som uppstått när röster har krävt att imamens föreläsningar borde innebära att organisationen blir av med sina statsbidrag (se här). Statsbidrag som ges till olika slags sammanslutningar (politiska, religiösa, etniska, kulturella) utifrån en intention att främja demokratisk mångfald.

De flesta skulle nog tycka att Sveriges förenade muslimer har diskvalificerat sig för bidrag med tanke på att innehållet i de uppfattningar som man gjort sig till plattform för ligger långt ifrån vad både sekulära och troende svenskar, av olika religiösa traditioner, skulle se som rimliga grunder för vårt samhälle. Men vi måste ändå fråga oss vad som skulle bli följden av att låta utbetalningen av bidrag styras av vad en majoritet tycker är rimliga ståndpunkter.

Ska exempelvis en organisation överhuvudtaget få uttrycka en tro på att det finns ett helvete (oavsett vilka man sedan menar hamnar där)? Går inte det stick i stäv med den rådande riksdagsmajoritetens syn på jämlikhet? En likriktning utifrån vad som i varje läge är politiskt korrekt, vilken skulle bli följden av att politiska majoriteter börjar överpröva innehållet i organisationers åsikter, skulle kanske idag rensa bort åsikter som de flesta är överens om är knäppa. Men i morgon skulle det handla om dina vanliga uppfattningar.

Frågan för vårt pluralistiska samhälle – där människor tillerkänns rätten att faktiskt ha olika uppfattningar, även knäppa – att reglera, kan inte vara innehållet i varje enskild åsikt utan om åsikten i sig accepterar att också andra uppfattningar samtidigt kan få uttryckas. I fallet med den nu aktuella organisationen borde avgörande för dess bidrag vara om imamen menar att inga kvinnor ska tillåtas att klä sig på ett annat sätt, eller få omfatta eller öppet verka för en helt annan världsbild och trosuppfattning. Det vore åsikter som, till skillnad från den om vem Gud skickar till helvetet, är farliga för alla här och nu. Ytterst gäller det alltså inställningen till andras religions- och yttrandefrihet, där demokratin aldrig kan kompromissa utan att själv gå under. Kraven på statsbidrag måste sikta på att stoppa spridningen inte av knäppa åsikter, utan av åsikter som är farliga för andras möjligheter att tycka och uttrycka något helt annat.

Thomas Idergard 2017-04-04