Thomas Idergard

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av THOMAS IDERGARD – Hur den katolska socialläran inspirerar utan att ersätta politiken. För några år sedan var Svenska kyrkan och Sverigedemokraterna involverade i en debatt om hur och huruvida kyrkor...
av THOMAS IDERGARD Den kommunala idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg har beslutat att dra in föreningsstödet till en kristen idrottsförening. Konkret rör det sig om slopade rabatter för hyra av...
av THOMAS IDERGARD Det tycks gå en våg av bildstormning över Västvärlden. Statyer på allmän plats över olika historiska personer ifrågasätts eftersom det plötsligt verkar stå klart att dessa personer...
av THOMAS IDERGARD Situationen för asylsökande som konverterar från islam till kristendomen under asylprocessen här i Sverige har uppmärksammats alltmer den senaste tiden. Exempelvis genom forskningsrapporten ”Konvertitutredningen” som på frikyrkligt...
av THOMAS IDERGARD Svenska kyrkan och Sverigedemokraterna var för några veckor sedan inblandade i en debatt om, och på vilket sätt, kyrkor och samfund ska ha konkreta synpunkter på den...
av THOMAS IDERGARD Opinion & iakttagelser Det finns många skäl att vara tacksam för att EU-valrörelsen är över. Främst därför att den i sitt slutskede kom att urarta i en...
av THOMAS IDERGARD Ingen har väl undgått mediedebatten härom veckan om att svenska medborgare som varit verksamma i och understött Islamiska staten (IS) i folkmordet på främst kristna och yazidier...
av THOMAS IDERGARD Jag har varit en dryg vecka i Wien. Bilden intill är ett helt amatörmässigt foto, verkligen inget särskilt på något sätt, som jag tog med mobilen inne...
av THOMAS IDERGARD  Parlamentet i Italien ska snart ta ställning till ett förslag om att krucifix ska bli obligatoriska på alla skol-, universitets- och myndighetsbyggnader i landet. Tidigare i våras...
av THOMAS IDERGARD Krisen i Svenska Akademien har engagerat och upprört, trots att det för alla oss icke-ledamöter är omöjligt att veta vad som har gjorts i alla interna turer....
av THOMAS IDERGARD År 2016 fanns i Sverige 132 kända fall av barnäktenskap enligt Migrationsverket men i samma uppskattning bedöms mörkertalet vara stort (se exempelvis här). I verkligheten kan det...
av THOMAS IDERGARD Av alla mänskliga rättigheter är religionsfriheten den viktigaste. Den utgår från det som mest tydligt skiljer människan från alla andra levande varelser; hennes frågor om varifrån hon...