Jungfru Maria i pizzerian visar värdegrunden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av THOMAS IDERGARD
Jag har varit en dryg vecka i Wien. Bilden intill är ett helt amatörmässigt foto, verkligen inget särskilt på något sätt, som jag tog med mobilen inne i en helt vanlig kvartersrestaurang och pizzeria häromdagen.

Det man ser är en nisch i väggen bakom disken med pizzaugnen. I nischen står en Jungfru Maria-staty, vördnadsfullt omgiven av blommor och med ett krucifix ovanför. Mitt i allt det vardagliga, i pizzabakande, serverande, diskande och allt annat som pågår i en restaurang, har krögaren på ett fint sätt markerat den värdemässiga grunden för den europeiska civilisation som både Österrike och Sverige är delar av.

Denna civilisation bär upp en samhällsordning där alla människor tillerkänns lika värdighet och rättigheter, bara för att vi är just mänskliga personer, skapade av Gud med en själ, det vill säga med en potential till förnuft, förmåga att älska, att söka sanningen och välja. Och detta som förblivande faktum, helt oavsett om vi sedan tror på Gud eller inte. Det kan inses som en del av naturens intelligenta och goda ordning, Guds plan, ”logos”.

Men krögaren markerar också grunden för sin och andra företagares verksamhet just som företagare. Handel, investeringar och annat ekonomiskt utbyte underlättas och främjas av den tillit som tron också på den andres, på främlingens, den okändes, värdighet ger. Det vill säga den tillit för vilken evangeliet är en avgörande källa till inspiration. Tänk bara på Jesus liknelse om den barmhärtige samariern (Luk 10:25–37) och vad den säger om att betrakta den okände som man betraktar sig själv, som någon som man inte bara ska hjälpa utan just föratt han eller hon är som jag,också kanha ett vidare utbyte med.

Jag erinrar mig mina erfarenheter när jag arbetade i norra Albanien, en av Europas absolut fattigaste och ekonomiskt mest outvecklade regioner, en sommar för några år sedan (och som jag sammanfattade i en artikel i tidskriften Axess). Där kunde jag med egna ögon se den förödande effekten av när denna evangeliska tillit, som den ekonomiska forskningen känner som ”dygder”, saknas i samhället. Då finns det inga värderingsmässiga förutsättningar för handel, när man är övertygad om att grannen vill lura en och erbjuda exempelvis dåliga ägg, och därmed heller inte för arbetsdelning och utvecklat företagande.

I en tid av mycket uppskruvade, och ofta ytliga och väldigt partipolitiserade, strider om värdegrunder och vår liberala samhällsordnings skick och framtid, kan det vara bra att påminna sig om att utan den kristna tron, den som kom till hela Europa, också Norden, genom den katolska kyrkan, skulle det inte ens finnas någon demokratisk samhällsmodell eller fri ekonomi att diskutera framtiden för. Därför kan man vara tacksam för allt det som en kvarterskrögare i Wien säger med sin Jungfru Maria-staty och sitt krucifix.

Thomas Idergard 2018-11-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av THOMAS IDERGARD
Jag har varit en dryg vecka i Wien. Bilden intill är ett helt amatörmässigt foto, verkligen inget särskilt på något sätt, som jag tog med mobilen inne i en helt vanlig kvartersrestaurang och pizzeria häromdagen.

Det man ser är en nisch i väggen bakom disken med pizzaugnen. I nischen står en Jungfru Maria-staty, vördnadsfullt omgiven av blommor och med ett krucifix ovanför. Mitt i allt det vardagliga, i pizzabakande, serverande, diskande och allt annat som pågår i en restaurang, har krögaren på ett fint sätt markerat den värdemässiga grunden för den europeiska civilisation som både Österrike och Sverige är delar av.

Denna civilisation bär upp en samhällsordning där alla människor tillerkänns lika värdighet och rättigheter, bara för att vi är just mänskliga personer, skapade av Gud med en själ, det vill säga med en potential till förnuft, förmåga att älska, att söka sanningen och välja. Och detta som förblivande faktum, helt oavsett om vi sedan tror på Gud eller inte. Det kan inses som en del av naturens intelligenta och goda ordning, Guds plan, ”logos”.

Men krögaren markerar också grunden för sin och andra företagares verksamhet just som företagare. Handel, investeringar och annat ekonomiskt utbyte underlättas och främjas av den tillit som tron också på den andres, på främlingens, den okändes, värdighet ger. Det vill säga den tillit för vilken evangeliet är en avgörande källa till inspiration. Tänk bara på Jesus liknelse om den barmhärtige samariern (Luk 10:25–37) och vad den säger om att betrakta den okände som man betraktar sig själv, som någon som man inte bara ska hjälpa utan just föratt han eller hon är som jag,också kanha ett vidare utbyte med.

Jag erinrar mig mina erfarenheter när jag arbetade i norra Albanien, en av Europas absolut fattigaste och ekonomiskt mest outvecklade regioner, en sommar för några år sedan (och som jag sammanfattade i en artikel i tidskriften Axess). Där kunde jag med egna ögon se den förödande effekten av när denna evangeliska tillit, som den ekonomiska forskningen känner som ”dygder”, saknas i samhället. Då finns det inga värderingsmässiga förutsättningar för handel, när man är övertygad om att grannen vill lura en och erbjuda exempelvis dåliga ägg, och därmed heller inte för arbetsdelning och utvecklat företagande.

I en tid av mycket uppskruvade, och ofta ytliga och väldigt partipolitiserade, strider om värdegrunder och vår liberala samhällsordnings skick och framtid, kan det vara bra att påminna sig om att utan den kristna tron, den som kom till hela Europa, också Norden, genom den katolska kyrkan, skulle det inte ens finnas någon demokratisk samhällsmodell eller fri ekonomi att diskutera framtiden för. Därför kan man vara tacksam för allt det som en kvarterskrögare i Wien säger med sin Jungfru Maria-staty och sitt krucifix.

Thomas Idergard 2018-11-20