Kina behöver förändring, inte ord

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledare för Kinas kommunistiska parti publicerade i förra veckan sin andra handlingsplan för mänskliga rättigheter, men förväntningarna är inte höga i ljuset av de upprepade övergrepp som sker över hela landet.

Patrick Poon, medlem i Hongkong-stiftets kommission för rättvisa och fred, menar att planen bara berör frågan om yttrandefrihet väldigt ytligt och att Peking inte kommer att minska sin censur för massmedier eller tillåta människor att uttrycka sina politiska åsikter öppet. Handlingsplanen är endast ett ”fåfängt försök” för att blidka kritiken från det internationella samfundet, sade han.

Tidningen The China Daily rapporterade på onsdagen, att den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter i Kina 2012–2015 beskriver Pekings mål, uppdrag och åtgärder för att garantera mänskliga rättigheter i Kina och att varje medborgare skall kunna leva med värdighet. Enligt planen skall alla rättigheter, såväl ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och politiska, garanteras i lag samt att utbildning i mänskliga rättigheter kommer att anordnas. Noterbart i sammanhanget är att handlingsplanen vill införa åtgärder för att förhindra användningen av tortyr för att få fram bekännelser eller samla bevis på olagligt sätt.

”Kina undertecknade den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 1998, men den nationella folkkongressen (parlamentet) har ännu inte ratificerat den. Uppriktigheten i att publicera denna nya handlingsplan är tveksam”, säger Poon. ”Faktum är att om Kina skulle kunna stå fast vid rättsstatsprincipen och värna mänskliga rättigheter utan en handlingsplan”, hävdar han. ”Det är svårt att se hur regeringen kommer att kunna genomföra planen”, sade den katolska lekmannen. Han hänvisar också till flera fall av ”försvinnanden” av oliktänkande och deras familjer.

Fader John Baptist, från östra Kina, säger att regeringen har massor av väletablerade teorier om hur skyddet av de mänskliga rättigheterna bör gå till, med borde fokusera på hur de kan sätta dem i praktik. Han beklagar att mänskliga rättigheter inte är högt på Pekings lista över prioriteringar.

”Shenzhou-9 rymdskeppet dockar med rymdlaboratoriet Tiangong-1, i Jiaolong görs försök att dyka till 7000 meters djup” sade prästen och tillade att prestige och framsteg inte bara mäts i ekonomiska, vetenskapliga, tekniska och militära framsteg enbart. Kina måste vara i framkanten i meningen att de låter sina invånare leva med sina rättigheter skyddade. För att uppnå detta bör kommunistpartiet inte bara frukta Gud, utan också offra sina egna intressen för folkets välfärd. Annars kommer social instabilitet alltid vara en dold fara i landet. En regim som genomför stora kränkningar av mänskliga rättigheter kommer att betala priset förr eller senare”, sade fader John Baptist.

Jiezi, en katolsk webmaster menar att den våg av sociala oroligheter som finns i hela landet är en ”maktkamp” mellan det styrande partiet och folket.

”Om det inte sker någon förändring i det politiska systemet kommer strävan efter mänskliga rättigheter och religionsfrihet inte utvecklas eftersom det finns stora intressegrupper som ligger bakom varje ledare.” ”Tack vare internet, är dock medvetenheten om frågan större”, sade hon.

Fader Andrew i norra Kina lade märke till att kristendomen inte nämns i handlingsplanens avsnitt om religionsfrihet. ”Den katolska kyrkan i Kina är fortfarande föremål för politisk inblandning, särskilt vad det gäller utnämningar av biskopar. I detta avseende respekteras inte vår tro, vårt samvete förföljs och vår frihet missbrukas. Det verkar inte som att denna ateistiska regering sparar några ansträngningar för att ändra karaktären av en religion”, sade fader Andrew.

Av UCAnews.com reporter, Hong Kong.

UCAnews 2012-06-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledare för Kinas kommunistiska parti publicerade i förra veckan sin andra handlingsplan för mänskliga rättigheter, men förväntningarna är inte höga i ljuset av de upprepade övergrepp som sker över hela landet.

Patrick Poon, medlem i Hongkong-stiftets kommission för rättvisa och fred, menar att planen bara berör frågan om yttrandefrihet väldigt ytligt och att Peking inte kommer att minska sin censur för massmedier eller tillåta människor att uttrycka sina politiska åsikter öppet. Handlingsplanen är endast ett ”fåfängt försök” för att blidka kritiken från det internationella samfundet, sade han.

Tidningen The China Daily rapporterade på onsdagen, att den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter i Kina 2012–2015 beskriver Pekings mål, uppdrag och åtgärder för att garantera mänskliga rättigheter i Kina och att varje medborgare skall kunna leva med värdighet. Enligt planen skall alla rättigheter, såväl ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och politiska, garanteras i lag samt att utbildning i mänskliga rättigheter kommer att anordnas. Noterbart i sammanhanget är att handlingsplanen vill införa åtgärder för att förhindra användningen av tortyr för att få fram bekännelser eller samla bevis på olagligt sätt.

”Kina undertecknade den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 1998, men den nationella folkkongressen (parlamentet) har ännu inte ratificerat den. Uppriktigheten i att publicera denna nya handlingsplan är tveksam”, säger Poon. ”Faktum är att om Kina skulle kunna stå fast vid rättsstatsprincipen och värna mänskliga rättigheter utan en handlingsplan”, hävdar han. ”Det är svårt att se hur regeringen kommer att kunna genomföra planen”, sade den katolska lekmannen. Han hänvisar också till flera fall av ”försvinnanden” av oliktänkande och deras familjer.

Fader John Baptist, från östra Kina, säger att regeringen har massor av väletablerade teorier om hur skyddet av de mänskliga rättigheterna bör gå till, med borde fokusera på hur de kan sätta dem i praktik. Han beklagar att mänskliga rättigheter inte är högt på Pekings lista över prioriteringar.

”Shenzhou-9 rymdskeppet dockar med rymdlaboratoriet Tiangong-1, i Jiaolong görs försök att dyka till 7000 meters djup” sade prästen och tillade att prestige och framsteg inte bara mäts i ekonomiska, vetenskapliga, tekniska och militära framsteg enbart. Kina måste vara i framkanten i meningen att de låter sina invånare leva med sina rättigheter skyddade. För att uppnå detta bör kommunistpartiet inte bara frukta Gud, utan också offra sina egna intressen för folkets välfärd. Annars kommer social instabilitet alltid vara en dold fara i landet. En regim som genomför stora kränkningar av mänskliga rättigheter kommer att betala priset förr eller senare”, sade fader John Baptist.

Jiezi, en katolsk webmaster menar att den våg av sociala oroligheter som finns i hela landet är en ”maktkamp” mellan det styrande partiet och folket.

”Om det inte sker någon förändring i det politiska systemet kommer strävan efter mänskliga rättigheter och religionsfrihet inte utvecklas eftersom det finns stora intressegrupper som ligger bakom varje ledare.” ”Tack vare internet, är dock medvetenheten om frågan större”, sade hon.

Fader Andrew i norra Kina lade märke till att kristendomen inte nämns i handlingsplanens avsnitt om religionsfrihet. ”Den katolska kyrkan i Kina är fortfarande föremål för politisk inblandning, särskilt vad det gäller utnämningar av biskopar. I detta avseende respekteras inte vår tro, vårt samvete förföljs och vår frihet missbrukas. Det verkar inte som att denna ateistiska regering sparar några ansträngningar för att ändra karaktären av en religion”, sade fader Andrew.

Av UCAnews.com reporter, Hong Kong.

UCAnews 2012-06-22