18 augusti, 2013

Filter

Datumintervall
”Att försvara urbefolkningens rättigheter och främja deras kultur och samhällen; att erkänna, främja och försvara deras rätt till jordegendom, deras jordegendom, deras kultur och deras organisationsformer och styrelseskick.” Det skriver...