Kyrkan står upp för urbefolkningen i Mexiko

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Att försvara urbefolkningens rättigheter och främja deras kultur och samhällen; att erkänna, främja och försvara deras rätt till jordegendom, deras jordegendom, deras kultur och deras organisationsformer och styrelseskick.” Det skriver biskopen av Teotihuacán i Mexiko, monsignore Guillermo Francisco Escobar Galicia. Han är i den mexikanska biskopskonferensen ansvarig för pastoral omsorg om urbefolkningen. Vid firandet av den internationella dagen för urbefolkningen, den 9 augusti, bidrog han med reflektioner utifrån ett kristet perspektiv.

Firandet av internationella dagen för urbefolkningen ägde rum i Mexiko inom ramen för 20 års-minnet av påven Johannes Paulus II:s möte med urbefolkningen i Latinamerika. Detta minne firades den 11 augusti i Izamal, Yucatan i Mexiko. Civilsamhället har beslutat att respektera folkgruppernas rättigheter, och tack vare den förebild som helige Juan Diego visar i sin vördnad för Vår Fru av Guadalupe, kan den katolska gemenskapen förnya sitt engagemang för att tjäna dem som är mest marginaliserade.

Påven Johannes Paulus II:s budskap är en inbjudan till oss att bli påminda om det engagemang vi som Kyrka har för urbefolkningen i Mexiko, att ta oss an de utmaningar som den pastorala omsorgen för folkgrupperna innebär och därigenom eliminera diskriminering, bristande tolerans och försummelse, fortsätter biskop Escobar Galicia i sitt brev.

Enligt uppgifter som nyhetsbyrån Fides fått fram, uppskattar FN att det i hela världen finns 370 miljoner människor som hör till olika folkgrupper, varav 7 miljoner bor i Mexiko. I Mexiko finns det 62 olika folkgrupper, av dem är folkgruppen Maya en av de största.

Den nationella myndigheten för utvärdering av för social utvecklingspolitik anger att 7 av 10 personer som hör till urbefolkningen lever i fattigdom och en av 10 i förhållanden som klassificeras som extrem fattigdom.

Fides 2013-08-13

Fotot föreställer månpyramiden byggd omkring 600 f. Kr. i Teotihuacán (gudarnas födelseplats).

Brev av monsignore Guillermo Francisco Escobar Galicia från den 8 augusti 2013 här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Att försvara urbefolkningens rättigheter och främja deras kultur och samhällen; att erkänna, främja och försvara deras rätt till jordegendom, deras jordegendom, deras kultur och deras organisationsformer och styrelseskick.” Det skriver biskopen av Teotihuacán i Mexiko, monsignore Guillermo Francisco Escobar Galicia. Han är i den mexikanska biskopskonferensen ansvarig för pastoral omsorg om urbefolkningen. Vid firandet av den internationella dagen för urbefolkningen, den 9 augusti, bidrog han med reflektioner utifrån ett kristet perspektiv.

Firandet av internationella dagen för urbefolkningen ägde rum i Mexiko inom ramen för 20 års-minnet av påven Johannes Paulus II:s möte med urbefolkningen i Latinamerika. Detta minne firades den 11 augusti i Izamal, Yucatan i Mexiko. Civilsamhället har beslutat att respektera folkgruppernas rättigheter, och tack vare den förebild som helige Juan Diego visar i sin vördnad för Vår Fru av Guadalupe, kan den katolska gemenskapen förnya sitt engagemang för att tjäna dem som är mest marginaliserade.

Påven Johannes Paulus II:s budskap är en inbjudan till oss att bli påminda om det engagemang vi som Kyrka har för urbefolkningen i Mexiko, att ta oss an de utmaningar som den pastorala omsorgen för folkgrupperna innebär och därigenom eliminera diskriminering, bristande tolerans och försummelse, fortsätter biskop Escobar Galicia i sitt brev.

Enligt uppgifter som nyhetsbyrån Fides fått fram, uppskattar FN att det i hela världen finns 370 miljoner människor som hör till olika folkgrupper, varav 7 miljoner bor i Mexiko. I Mexiko finns det 62 olika folkgrupper, av dem är folkgruppen Maya en av de största.

Den nationella myndigheten för utvärdering av för social utvecklingspolitik anger att 7 av 10 personer som hör till urbefolkningen lever i fattigdom och en av 10 i förhållanden som klassificeras som extrem fattigdom.

Fides 2013-08-13

Fotot föreställer månpyramiden byggd omkring 600 f. Kr. i Teotihuacán (gudarnas födelseplats).

Brev av monsignore Guillermo Francisco Escobar Galicia från den 8 augusti 2013 här